Skip to content

Otvorene prijave za nagradu elektroni?ke glazbe | Nagrada Ambasador

Otvorene su prijave projekata za nagradu Ambasador elektroni?ke glazbe koja ove godine slavi mini jubilej ?ije ?e se peto izdanje održati u Centru Gervais u Opatiji, 18. ožujka 2021. godine.

Unato? epidemiološkoj krizi dodjela nagrade Ambasador prošle se godine ipak održala, a ovog prolje?a ?e se, u novim kategorijama prikladnima za situaciju u kojoj se nalazi glazbena scena, nagraditi kvalitetni projekti koji su opstali u protekloj godini koja je ograni?ila clubbing i organizaciju festivala. Tako?er, nagradit ?e se i producenti koji su se u nedostatku nastupa koncentrirali na stvaralaštvo te objavili zapažena glazbena izdanja.

Svoje favorite, prema unaprijed definiranim kategorijama, mogu prijaviti nositelji projekata, suradnici, ali i fanovi od 26. sije?nja do 5. velja?e 2021. godine u 23.59h putem obrasca na internetskoj stranici nagrade http://www.ambasador.hr/prijave-projekata. Stru?na radna skupina popunjava prednominacijske liste od 22. sije?nja 2021., a broj stru?nih suradnika sa scene proširio se na više od 100 ljudi s obzirom na to da je u ovogodišnju nagradu uklju?ena cijela regija. Nominacije i kategorije nagrade bit ?e objavljene 11. velja?e 2021. kada kre?e i glasanje za nagrade publike. Glasanje struke po?inje 13. velja?e.

U projekt su se uklju?ile zemlje regije ?iji predstavnici Ambasador vide kao odli?nu platformu za povezivanje; Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sj. Makedonija, Slovenija i Srbija. Regija je od samog po?etka zastupljena u nagra?ivanju, a ove ?e se godine prošlogodišnje tri kategorije proširiti na ?ak deset kategorija kako bi se doma?a glazbena scena bolje povezala s regionalnom jer se na taj na?in poti?e suradnja važna za kulturnu razmjenu, ali i otvaranje novih tržišta.

Vizualni identitet ovogodišnje Ambasador nagrade zaogrnut ?e se u crvenu boju, a sve aktivnosti inicijative vodit ?e se sloganom #RedAlert kojim se želi podsjetiti institucije na golemu krizu koja je pogodila hrvatsku i regionalnu glazbenu industriju, ali i kulturni sektor u cjelini.

Udruga Klubska kultura koja stoji iza organizacije nagrade Ambasador, jubilarno ?e izdanje nagrade obilježiti pokretanjem Utopia – showcase festivala u partnerstvu s rije?kom udrugom Diston. Festival ?e se sredinom jeseni održati u Rijeci s misijom da brojnim perspektivnim regionalnim i doma?im glazbenicima osigura platformu za razvoj na elektroni?koj glazbenoj sceni.

U okviru nagrade Ambasador prošle je godine pokrenut i video projekt Renaissance koji povezuje nagra?ivane autore elektroni?ke glazbe i kulturnu baštinu te na taj na?in doprinosi turisti?koj ponudi i kreira glazbenu atrakciju za publiku. Nastupi dobitnika Ambasador priznanja u srednjovjekovnim dvorcima, tvr?avama i starim gradovima oduševili su publiku koja je snimke uživo mogla gledati putem digitalnih platformi.

Više informacija o pravilniku nagrade http://www.ambasador.hr/ambasador-2021/pravilnik i kriterijima nagrade http://www.ambasador.hr/ambasador-2021/kriteriji nalazi se na poveznicama.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Promo