Skip to content

ORGAN VIDA ? Marko Guti? Mižimakov: “Kruzaju?i kroz mnogostrukost, dezorijentiran.” | Performans

11. ORGAN VIDA Me?unarodni festival fotografije ? Neodlu?ne slike | 02/09 ? 04/10/2020

Marko Guti? Mižimakov: Kruzaju?i kroz mnogostrukost, dezorijentiran. 

Izvedba: 30.09. u 19:00 @ Urania (Kvaternikov trg 3/3)

Izvedba ?e se održati na engleskom jeziku


Recital i vizualni esej sastavljen od prikaza queer prostora i osje?ajnosti.

AttnGAN algoritam uvježban je na postoje?oj slikovnoj bazi podataka, a programiran je tako da na temelju jednostavnog tekstualnog inputa generira sasvim novu sliku opisanog fizi?kog prostora. Nemogu?nost algoritma da stvori uvjerljivu reprezentaciju zbog ograni?enosti podataka kojima raspolaže u izvedbi se ne uzima kao manjkavost. Upravo ta nemogu?nost omogu?ava da opisani prostori u svom prikazu ostanu fluidni te da se tako othrvaju petrificiraju?im tržišnim silama koje ih teže pretvoriti u šljoki?astu robu.

Tijela ozna?ena kao razli?ita prisiljena su tražiti prostore slobode i intimnosti daleko od dominantnog pogleda. Povijesno su ti prostori ?esto bili parkovi, plaže i javne kupaonice. No, uslijed komodifikacije LGBTQ+ identiteta nakon Stonewalla koja nas je svela na ciljne skupine na ruži?astom tržištu te dovela do pojave i rapidnog širenja dating aplikacija, ti se javni prostori postupno vra?aju u privatnu sferu i ?ine queer susrete prekarnijima nego prije.

Susreti se pokviruju (eng. queering) mojim i tvojim dodirom, mimo normativnog. U ovom performansu osobne potrage za takvim susretima u parku, na plaži i u mra?noj sobi, oni su opisani stihom , dok se  kriti?ka refleksija o osje?ajima, orijentaciji i pregovaranju u ovim nestabilnim prostorima odvija u mraku, izme?u treperavih, mutnih i nerazlu?ivih slika krajolika.  

#prostorslobode