Skip to content

Okrugli stol: “Identitet i mržnja” | Institut français de Croatie, Zagreb

Udruga Alumni Europskih studija organizira okrugli stol na temu “Identitet i mržnja”, a koji ?e se održati danas u 17 sati u
Institut français de Croatie, u Preradovi?evoj 5, u Zagrebu.

Sudionici okruglog stola ?e raspraviti o nasilju u društvu koje je povezano s identitetom (nacionalnim, etni?kim, vjerskim, rasnim, rodnim, spolnim, ideološkim), te koliko politi?ka situacija u EU i Hrvatskoj pogoduje fenomenima nasilja kojima sve ?eš?e svjedo?imo oko nas i u objavama medija.

Fenomen lažnih vijesti na društvenim mrežama tako?er se može sagledati u ovom kontekstu. Dat ?e se konkretni primjeri, analiza stanja i prijedloga rješenja problema, poput Istanbulske konvencije i dr. 

#prostorslobode