Skip to content

Okolo | Jedinstveni umjetni?ki projekt u Zagrebu

xxokolo 1dan-11

U suradnji s Turisti?kom zajednicom grada Zagreba, umjetni?ki projekt ?Okolo? ponovno ?e, od 20. do 30. kolovoza 2020., oživjeti skrivene ulice, zaboravljene prolaze, krošnje zagreba?kih parkova i zakutke Gornjeg grada. Ove godine ?Okolo? ?e biti posve?en ?ranjenome? gradu i stvaranju optimisti?nije slike Zagreba. Zajedno s doma?im umjetnicima provest ?e niz urbanih intervencija s ciljem revitalizacije odabranih javnih prostora i okupljanja zajednice oko pozitivnih i lijepih ideja. Brojni umjetnici svakodnevno ?e uljepšavati (u)lice grada, a manje i ve?e umjetni?ke pri?e ?ekat ?e da ih spontano ili namjerno otkrijete na više od dvadeset lokacija u centru Zagreba. U ovoj jedinstvenoj umjetni?koj šetnji na svakom koraku iznena?ivat ?e vas street art, svjetlosne, zvukovne, fotografske, zelene, skulpturalne i interaktivne instalacije. 

U središtu ovogodišnjeg programa je velika svjetlosno-zvu?na instalacija kiparice Ide Blaži?ko i multimedijalnog umjetnika Alexa Brajkovi?a ? ?Singing Forest?. Instalacija ?e svoje mjesto prona?i u neposrednoj blizini u potresu teško ošte?ene zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda, u gornjogradskom Parku Bele IV., koji ?e se za ovu priliku transformirati u ambijentalnu oazu suvremenih zvukova.

Uz Idu i Alexa, svoj umjetni?ki trag ove ?e godine ?Okolo? po Zagrebu tako?er ostaviti grafi?ki dizajneri klasja&zita i Pavao Kuhari? koji ?e se poigrati novim uli?nim formama, zatim kiparice AnaMaria Maravi? i Maša Bariši? ?iji ?e se ?Plesa?i? i ?Turisti? nakratko pojaviti u gradu, zaljubljenica u floru Luna Džidi? s kojom ?emo otkriti neke od naj?eš?ih biljaka koje naseljavaju zidove Zagreba te Voona ?ija ?e pri?a slomljenog srca dobiti svoj nastavak. Uli?ni umjetnici Boris Bare i Tihomir Krklec ? Afrika oslikat ?e zaboravljene dijelove grada, a kipar Marko Gašpari? okušat ?e se u spoju murala i skulpture, dok ?e fotografije velikih formata Ernesta Mazareki?a dokumentirati ?potreseni? Zagreb.

Proše?ite umjetni?kom stranom Zagreba!

Intervencije možete pratiti na Facebook i Instagram stranici ili ih prepoznati u šetnji gradom po crvenoj okrugloj oznaci. 

Doga?anje se ostvaruje uz podršku Turisti?ke zajednice grada Zagreba

#prostorslobode