Skip to content

OKO za artsandculture.google.com | OKO for artsandculture.google.com

Hrvatska umjetnica OKO kreirala je vizualni identitet hrvatskog dijela preglednika stranice artsandculture.google.com! Kliknite na link i pogledajte o ?emu se radi – artsandculture.google.com!

#prostorslobode


Croatian artist OKO has created the visual identity of the Croatian part of the browser at artsandculture.google.com! Click on the link and see what it is about – artsandculture.google.com!

#placeoffreedom