O nama | About

U trenucima bojazni, strepnji i čestog zlonamjernog fake newsa, nudimo prostor suprotan očaju.

Svjedoci smo sjajnih inicijativa, od međusobnog pomaganja, streaminga koncerata, kazališnih predstava, filmova, video priča sa sjajnim porukama. No, zbog njihove raštrkanosti, nerijetko velik dio tih sjajnih priča u ova ne baš sjajna vremena, ne dosežu do puno građana. 

Upravo to je ideja iza R+. Da postane jedno mjesto gdje ćete se moći kreativno izraziti, podijeliti svoje priče, iskustva, potražiti informaciju, čuti i neku manje apokaliptičnu perspektivu, uvažavajući ozbiljnost naše novonastala svakodnevnice.

R+ je kulturna i društveno-humanistička platforma, pridružite nam se, koristite ju, gledajte, doprinesite joj i sami. Jedan po jedan, jedni za druge, kako bi sačuvali ono što jest naša bit – biti prije svega ljudi.

©  Utemeljeno od RAFF film festivala na iskrenoj emociji, provjerenoj informaciji i odlučnosti da od one ljepše strane naše svakodnevnice ne odustajemo.


In moments of fear, anxiety, and frequent malicious fake news, we offer you a space opposite to despair.

We are witnessing great initiatives, people helping each other, streaming concerts, theatre plays, films, video stories with great messages. But, because they are scattered all over the Internet, often many of these great stories do not reach many citizens in these not-so-great times.

That is the idea behind R+. To be the one place where you will be able to express yourselves creatively, share your stories, experiences, search for information, and hear some less apocalyptic perspective while respecting the seriousness of our emerging everyday life.

R+ is cultural and socio-humanistic platform, join us, use it, watch it, contribute to it yourselves. One by one, for each other, to preserve what is our essence – to be first and foremost human.

© Created by RAFF Film Festival on sincere emotion, valid information and determination not to give up on the bright sides of our everyday life.