U trenucima bojazni, strepnji i ?estog zlonamjernog fake newsa, nudimo prostor suprotan o?aju.

Svjedoci smo sjajnih inicijativa, od me?usobnog pomaganja, streaminga koncerata, kazališnih predstava, filmova, video pri?a sa sjajnim porukama. No, zbog njihove raštrkanosti, nerijetko velik dio tih sjajnih pri?a u ova ne baš sjajna vremena, ne dosežu do puno gra?ana. 

Upravo to je ideja iza R+. Da postane jedno mjesto gdje ?ete se mo?i kreativno izraziti, podijeliti svoje pri?e, iskustva, potražiti informaciju, ?uti i neku manje apokalipti?nu perspektivu, uvažavaju?i ozbiljnost naše novonastala svakodnevnice.

R+ je kulturna i društveno-humanisti?ka platforma, pridružite nam se, koristite ju, gledajte, doprinesite joj i sami. Jedan po jedan, jedni za druge, kako bi sa?uvali ono što jest naša bit ? biti prije svega ljudi.

?  Utemeljeno od RAFF film festivala na iskrenoj emociji, provjerenoj informaciji i odlu?nosti da od one ljepše strane naše svakodnevnice ne odustajemo.


In moments of fear, anxiety, and frequent malicious fake news, we offer you a space opposite to despair.

We are witnessing great initiatives, people helping each other, streaming concerts, theatre plays, films, video stories with great messages. But, because they are scattered all over the Internet, often many of these great stories do not reach many citizens in these not-so-great times.

That is the idea behind R+. To be the one place where you will be able to express yourselves creatively, share your stories, experiences, search for information, and hear some less apocalyptic perspective while respecting the seriousness of our emerging everyday life.

R+ is cultural and socio-humanistic platform, join us, use it, watch it, contribute to it yourselves. One by one, for each other, to preserve what is our essence – to be first and foremost human.

? Created by RAFF Film Festival on sincere emotion, valid information and determination not to give up on the bright sides of our everyday life.