Skip to content

Novi naslovi | Knjige koje ?emo ?itati u studenom 2020.

Nakladni?ka ku?a Fraktura ovog je mjeseca objavila pregršt novih izdanja – ovo je naš izbor njihovih naslova za studeni 2020.!

Erin Morgenstern

More bez zvijezda

Novi bestseler autorice No?nog cirkusa bezvremena je ljubavna pri?a smještena u tajni podzemni svijet ? mjesto u kojemu se susre?u pirati i slikari, ljubavnici i lažljivci, a brodovi jedre po beskrajnome Moru bez zvijezda.
Knjiga je neobi?na. Korice su joj od platna boje burgunca koje je od bogate tamnocrvene izblijedjelo do beživotne. U njih su neko? bila utisnuta zlatna slova, no zlata više nema. Djeluje staro, ali kad je na polici knjižnice Sveu?ilišta u Vermontu otkrije student Zachary Ezra Rawlins, u njoj ?e prona?i pri?u o svome djetinjstvu. Odlu?an da otkrije kako je završio u toj neobjašnjivoj knjizi, Zachary slijedi tragove koji ga vode na zabavu pod maskama, a potom i do tajanstvenih vrata iza kojih, duboko ispod površine zemlje, ?eka drevna knjižnica. I pri?e. I opasnost. I ljubav.
S Mirabel, divljom, ruži?astokosom ?uvaricom, i Dorianom, pristalim, bosonogim muškarcem ?iji glas opija, Zachary ?e putovati kroz zavojite tunele i mra?na stubišta, krstariti plesnim dvoranama i tajnim obalama, samo da bi otkrio svoju svrhu ? u ludo lijepoj knjizi koju ne?ete zaboraviti, i izvan nje.
Predivne stranice Mora bez zvijezda Erin Morgenstern vrata su za nov, ?arobni svijet ? samo ?ekaju ?itatelja da ih otvori.

S engleskog prevela Alenka Mirkovi?-Na?
Naslov izvornika: The Starless Sea


Sally Rooney

Normalni ljudi

 Connell: marljiv, igra na mjestu glavnog napada?a, zgodan, ne upada u tu?njave, svi ga vole. Marianne: otvoreno prezire ljude u školi, nema prijatelja i stanke za ru?ak provodi sama ?itaju?i romane. Premda se Connell užasava ostati nasamo s njom, katkad mašta o tome što bi mogao re?i kako bi je se dojmio. Kad po?nu razgovarati, on shva?a da je Marianne jedina osoba kojoj može re?i sve ? a njihov se odnos produbljuje. Ho?e li povezanost koju su stvorili izdržati odrastanje, selidbe, izdaje, ?normalne? ljubavne veze, nevidljive ožiljke duše, sadizam, razlike u porijeklu i obiteljski pritisak?
Normalni ljudi drugi je roman mlade irske spisateljice Sally Rooney, po kojem je 2020. snimljena istoimena serija. Na prvi pogled ljubavna pri?a, na drugi slojevito djelo o ljudskim odnosima i zamkama koje je teško izbje?i. Sjajno napisani, Normalni ljudi obuzimaju vas i o?aravaju ? baš kao i prethodni roman Sally Rooney Razgovori s prijateljima, ovo je knjiga koju je teško ispustiti iz ruke prije nego što je pro?itate od korica do korica.

S engleskog prevela Patricija Horvat
Naslov izvornika: Normal People


Daniel Kehlmann

Tyll

 On je varalica, putuju?i zabavlja?, lakrdijaš. Rukovanje mu je poput pakta s vragom, osmijeh poput pukotine u oblacima; on vas sada promatra, a kad se okrenete ? više ga nema. On je Tyll Ulenspiegel!
U romanu Tyll Daniel Kehlmann legendarnog njema?kog junaka uvodi na pozornicu Tridesetogodišnjeg rata i svojim izvanrednim pripovjeda?kim darom potvr?uje mo? umjetnosti nad besmislenom brutalnoš?u povijesti. Kehlmannov Ulenspiegel ro?en je kao mlinarov sin u malom selu po?etkom 17. stolje?a. Kad Crkva otkrije tajno zanimanje njegova oca za alkemiju i magiju, Tyll je prisiljen pobje?i, a pekarova k?i Nele ga prati. Na putu kroz kontinent razoren religijskim ratovima susre?e mnoge ljude, obi?an puk, ali i znamenite povijesne li?nosti: od žonglera Pirmina i lažnog jezuitskog u?enjaka do prognanih ?eškog kralja Fridrika i kraljice Elizabete.
Makabristi?nim humorom i dirljivom humanoš?u Daniel Kehlmann, svjetski proslavljen autor uspješnica Mjerenje svijetaSlava i F, ispisuje izniman suvremeni povijesni roman. Tyll je o?aravaju?a pustolovina lakrdijaša koji razotkriva ludost kraljeva i mudrost budala ? pri?a o razaranju i zavodljivoj odluci umjetnika da nikada ne umre.

S njema?kog prevela Snježana Božin
Naslov izvornika: Tyll


Attila Bartis

Svršetak

Pedeset i šeste András Szabad fotografiran je na kružnom bulevaru dok odlaže na tlo tanjure s juhom donesene iz kantine na uglu. Ne samo da je ta scena bila objavljena na naslovnici jednog engleskog dnevnog lista nego se zbog nje sovjetski tenkovi satima nisu usudili nastaviti proboj. Tri godine poslije, nakon odsluženja zatvorske kazne, nepo?udni Szabad vra?a se svojoj obitelji. No, kad njegovoj supruzi na dan njegova povratka doslovno prepukne srce, odlu?i se sa sinom preseliti u Budimpeštu. Mladi András, koji je tako?er dobio ime po pradjedu, op?injen je fotografijom, a kad upozna glazbenicu Évu, i ne sanja u kojem ?e mu smjeru život krenuti.
?Pišu?i, ?ovjek jednostavno iskoristi svoju slobodu, ili je se barem trudi prona?i?, smatra ma?arski pisac Attila Bartis. Njegov drugi roman Svršetak, koji majstorski oslikava Ma?arsku od šezdesetih godina naovamo, istodobno je životan i sjetan, katkad mra?an, ali i pun nade. Sjajna književna camera obscura.

S ma?arskog prevela Xenia Detoni
Naslov izvornika: A vége


Nebojša Lujanovi?

Maratonac

 Koje su granice ?ovjekove izdržljivosti, koliko ljudsko tijelo, a samim time i glava, može podnijeti u tr?anju, i to tr?anju maratona? I sam maratonac kroz šest svjetskih maratona istr?anih u proteklih nekoliko godina, Nebojša Lujanovi? govori o usponima i padovima, o upornosti koja je potrebna da bi se uop?e vježbalo za jednu tako zahtjevnu disciplinu, da bi se, sve iz ljubavi i vlastitim sredstvima, otputovalo na daleke destinacije i tamo istr?ala dionica od 41.195 kilometara. Ova knjiga govori o bolu i hrabrosti koji su potrebni da bi se krenulo na tr?anje, o zadovoljstvu koje pobjeda, prije svega nad samim sobom, pruža, o osje?aju solidarnosti koji dijele stotine maratonaca.
Maratonac, me?utim, nije knjiga o tr?anju; ona je prije svega introspekcija ?ovjeka koji se nalazi sam nasuprot svemu i koji mora raš?istiti svoje dileme, strahove i poraze da bi se uop?e usudio krenuti dalje u tr?anje, u život. 
Maratonac je knjiga o neodustajanju, to je proza koja ?itatelja poti?e da vidi izazove u svom životu, da pogleda staze koje želi prije?i i na?ine da kroz ta iskušenja pokuša postati bolji, dok je maraton najto?nija metafora puta kojim ?ovjek treba pro?i kako bi spoznao sebe i drugoga.


Dino Pešut

Tatin sin

Nakon neuspješnog pokušaja da prona?e sebe na Zapadu, mladi intelektualac, pjesnik u nastajanju, mladi? iz maloga provincijskoga grada na obali rijeke, svoje dane provodi rade?i kao recepcionar u hotelu, balansiraju?i izme?u vlastitog o?ajanja, izgubljenosti i bogatog ljubavnika te razmišljaju?i o ocu, s kojim nikada nije razvio konkretan odnos, a koji leži u bolnici iš?ekuju?i dijagnozu s možda najgorim ishodom. Odnos izme?u oca i sina uvijek je bio ambivalentan, a odavno nije onakav kakav bi trebao biti; nad njega se nadvila sjena prošlosti, a sin ne može razumjeti svoje emocije ni prema ocu ni prema drugima oko sebe. Otac pak, s druge strane, nikako da vidi može li razumjeti sina i prihvatiti ga onakvim kakav jest.

Beskompromisan, brz, s kratkim, mo?nim poglavljima, prepun dubokih emocija u kojima se izmjenjuju seks i smrt, strah i radost, Tatin sin roman je o generaciji onih ro?enih devedesetih, koja živi lošije od svojih roditelja, osim ako im roditelji nisu tranzicijski dobitnici, o mladima koji su iznimno senzibilni i obrazovani, a društvo im uporno ne pruža priliku. Dino Pešut i u svom se drugom romanu pokazuje kao najsnažniji prozni glas svoje generacije, autor koji savršeno razumije trenutak u kojem živi i uspijeva ga preto?iti u vrhunsko umjetni?ko djelo.


Zoran Pili?

Svijet prije tebe

Svijet prije tebe Zorana Pili?a roman je ceste, zbirka tužnih pustolovina i album veselih bjegova. To je i vozni red lutanja, i slijepa karta nadanja, i katalog an?ela i vragova ? jer Edi Nachbar upoznat ?e ih sve, postaju?i najživotnijim junakom jednoga od najživotnijih opusa naše suvremene književnosti.
Za Edija, sedamdesete u malom slavonskom mjestu bile su najbolje i ujedno najgore vrijeme za odrastanje. Svijet se okretao u ritmu školskih godina i svjetskih nogometnih prvenstava, a kada ga je pogodio razorni komet devedesetih, Edi je bio ondje i gledao kako ispada iz osi. U godinama koje slijede nekadašnji pravovjerni pripadnik heavy metal-plemena okusit ?e ljubav i rat i, višestruko poražen, shvatiti da više nema plemena kojemu bi želio pripadati. Ostavivši svoj stari život iza sebe, ustrajno ?e i požrtvovno po?eti ? nestajati.
Iz stranice u stranicu, iz grada u grad i zemlje u zemlju, uz diskretnu pratnju Wendersovih an?ela, Pili?ev junak pred nama posr?e, pada, ali se uvijek diže ? a put ga iz europskog Maconda vodi u nepoznato, možda i do samoga kraja svijeta. U majstorskoj izvedbi Zorana Pili?a, Edi Nachbar i njegovo ?etrdesetogodišnje putovanje u Svijetu prije tebe na trenutke podsje?aju na lutanja Travisa Hendersona, junaka kultnog filma Paris, Texas. No prije svega, oni su magi?na, mo?na slika onoga što smo proživjeli ili još uvijek proživljavamo sami.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom