Skip to content

”Nova normalnost: prostori svakodnevnice” | Izložba u Galeriji Galženica

U petak, 29. sije?nja u 18 sati, u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici (Trg Stjepana Radi?a 5), u No?i muzeja, otvara se skupna izložba naziva ”Nova normalnost: prostori svakodnevnice”.

Izložba prikazuje šest serija radova doma?ih autora na temu utjecaja pandemije koronavirusa i recentnih potresa na društvo i svakodnevni život. Izlaga?i su ilustratori/ce Tisja Kljakovi? Brai? (Oni u koroni), Hana Tintor (Prve stvari) i Luka Vuci? (Usamljeni divovi) te fotografi Darije Petkovi? (Otpusno pismo), Boris Š?itar (Potres na Baniji) i Milan Šabi? (Okviri). Autorica i kustosica izložbe je povjesni?arka umjetnosti Antonia Vodanovi?.

Izložba se može razgledati do 19. ožujka.Radovi umjetnika prikazani na ovoj izložbi nastali su u nesvakidašnjem društvenom kontekstu koji je obilježio hrvatsku svakodnevicu u 2020. godini. Fenomen svakodnevice i karakteristi?na pojavnost svakodnevnog života u socijalnoj konstrukciji realnosti karakterizirani su rutinom, ritualima, ustaljenim praksama, društveno prihvatljivim normama ponašanja te socijalnim zakonitostima koje na jednoj široj društvenoj razini definiramo i ozna?avamo kao ”normalno”. Termin ”nova normalnost” ustalio se u globalnom javnom diskursu, nastoje?i pritom definirati društvene promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa, nove prakse i na?ine ponašanja, odnosno nove zakonitosti koje trenuta?no definiraju naše živote i našu svakodnevicu.

Društvena proizvodnja novih praksi svakodnevice (nošenje zaštitne maske, držanje preporu?ene fizi?ke distance, dezinficiranje ruku, predmeta i prostora, rad od ku?e, online sastanci i druženja?) uvelike je (re)definirala naš društveni i kulturni habitus na mikro, mezo i makro razini.Ovaj specifi?ni društveni kontekst, koji je u mnogo?emu utjecao na svakodnevicu, u Hrvatskoj je poprimio nove razmjere i dimenzije slijedom razornih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu u ožujku, a zatim i podru?je Petrinje, Siska, Gline i okolnih naselja u prosincu iste godine.

U mnogo?emu 2020. godina poprimila je distopijski karakter kakav nismo mogli (ni željeli) zamisliti, osim u filmovima i knjigama distopijske fikcije. Medije su preplavile postapokalipti?ne slike razrušenih gradova i naselja, uništenih ku?a, praznih ulica i trgova, vijesti o brojnim prekinutim životima svedene na hladne statisti?ke izvještaje i brojke, stoga su radovi autora zastupljenih na izložbi na svojevrstan na?in (auto)refleksija ovih zbivanja.Fotoesej Darija Petkovi?a naziva ”Otpusno pismo” svojevrsni je bolni?ki dnevnik. Petkovi? autobiografski bilježi svoj boravak na jedinici intenzivnog lije?enja u Klinici za infektivne bolesti ”Dr. Fran Mihaljevi?”, bore?i se za vlastiti život s COVID-19 infekcijom i utjecajem bolesti na plu?a. Prozori i balkoni, kao ”me?uprostori” izme?u sigurnosti unutarnjeg prostora doma i nesigurnosti vanjskog svijeta, temeljna su okosnica i odrednica dokumentarne fotografske serije ”Okviri” Milana Šabi?a. Serija fotografija Borisa Š?itara ”Potres na Baniji” je dokumentarno-reportažni prikaz utjecaja razornih potresa u prosincu 2020. na ljudske živote, materijalnu imovinu, emocionalna i psihološka stanja ljudi, ali i podsjetnik na važnost zajedništva i solidarnosti.

Na snažni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka, za vrijeme lockdowna i provo?enja prvih epidemioloških mjera u Hrvatskoj, referiraju se ilustracije Luke Vuci?a naziva ”Usamljeni divovi”, nastale kombiniranjem fotografskih prikaza praznih zagreba?kih ulica i drugih javnih prostora te crteža. Serija ilustracija Hane Tintor naziva ”Prve stvari” vizualizacija je malih i velikih radosti koje su njeni pratitelji na društvenim mrežama poželjeli u?initi nakon prvog lockdowna, a ?ije je odgovore ilustrirala. Splitska ilustratorica Tisja Kljakovi? Brai? na izložbi se predstavlja serijom karikatura naziva ”Oni u koroni”. ”Oni” kroz humor brode neda?e te ukazuju na važnost optimizma, veselja i zajedništva.Šest serija radova prikazanih na ovoj izložbi, svojevrsna su kronika vremena u kojem živimo, preslika društvene zbilje, vizualni narativ proživljenog iskustva.

Njihovu likovnu slojevitost možemo iš?itavati ne samo na razini vizualnih medija i aktualnog sociološkog temata, ve? i na dokumentarno-povijesnoj te etnografsko-antropološkoj razini. One nas podsje?aju na društvenu ulogu pojedinca, na važnost praksi brižnosti, solidarnosti, zajedništva i humanosti.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Luka Vuci?, Tisja Kljakovi? Brai?, Milan Šabi?, Galerija Galženica