Skip to content

Nina Đurđević: “Festivalska” | Izložba u Rovinju

U izložbenom prostoru Photo Art Gallery Centra vizualnih umjetnosti „Batana“ u Rovinju, Trg brodogradilišta 2, otvorila se izložba umjetnice i fotografkinje Nine Đurđević naziva “Festivalska”. Izložba se može pogledati do 8. kolovoza, a zašto ju vrijedi pogledati pročitajte što kaže sama umjetnica, no i Višnja Slavica Gabout, autorica teksta izložbe.

„Ovo je priča o mojem festivalskom ciklusu koji traje već petnaest godina, a kojem se sad nametnula potreba zaokruživanja. U tom petnaestogišnjem periodu sam službeno fotografirala nešto sitno više od 70 filmskih festivala. Počela sam s drugim izdanjem Zagreb film festivala,  da bih već godinu nakon toga radila za ZagrebDox te potom za Motovun film festival, Animafest, Fantastic ff, 25 FPS, VOX, DHF… uz poneke usputne. Nakupilo se njih… arhiva je na kraju pozamašna.

Ovom izložbom želim međutim pokazati izbor „neslužbenih“ fotografija, koje jesu festivalske, ali su nekako „izmigoljile“ i provukle se standardnoj medijskoj selekciji. One ne zadovoljavaju one klasične medijske potrebe – neke su preapstraktne, neke „nepovezljive“, a neke možda čak i nejasne. One su iz nekog međuprostora festivalskih atmosfera, obilježene slobodnom formom i osobnom potrebom da pokažu medijsko događanje s jedne druge strane.” – napisala je Nina Đurđević

“Nina Đurđević suvremena je hrvatska fotografkinja koja na našoj fotografskoj sceni aktivno djeluje već gotovo dva i pol desetljeća. Realizirala je do sada nekoliko većih zaokruženih autorskih ciklusa – fotografskih serija, zapaženih po svom specifičnom suvremenom pristupu fotografskom mediju; i po priči u kojoj vlada intimizam, ali se nazire i aktivizam. U svojim fotografskim projektima autorica najčešće kreće od sebe, birajući autobiografski narativ s kritičkim stavom pre- ma svijetu i društvu oko sebe. Nazivi većine njezinih pro- jekata stoga su autoreferencijalni (Objekt(iv)na, Poslov(ič) na, Odlučna…) i za nju karakteristično „pridjevski“ te time višeznačni i višeslojni. Na taj i takav niz naslanja se i naj- novija fotografska priča ove autorice, Festivalska, izrasla iz tematske cjeline njezinih „poslovnih fotografija“, ali zbog specifičnog pristupa, diskurzivnog gledišta i „pomaknutog pogleda“ (different view) koncipirana i uobličena kao na- glašeno autorski ciklus, suvremen i kompleksan.

Festivalska je nastajala kroz duži vremenski period, kao niz popratnih fotografija koje je Nina snimala medijski prateći brojne filmske festivale u nas. Bilježeći njima, izvan onih službenih, festivalsko-protokolarnih događanja, mnoštvo neslužbenih, ne-protokolarnih scena i zbivanja na tim ma- nifestacijama. Bilježeći fotoaparatom prostor, ljude i onu bujicu u kojoj se svaki put nađe mnoštvo na jednom ta- kvom događanju gdje je uz službenu sliku puno zanimljivija ona neslužbena. Ona koja se vidi oko i iza „pozornice: ne- formalni susreti, neobični prizori i scene iz svakodnevnog života, dnevne situacije. Snimala je Nina Đurđević takve festivalske slike gledajućim drukčijim okom, iz jednog dru- gačijeg kuta, osjećajući festival kao živi organizam i razvojni proces. Odabirući prateće životne scene i naizgled nevaž- ne detalje kao autorske izazove pogodne i za iskazivanje mišljenja i stava te za ispisivanje svog individualnog festi- valskog foto-dnevnika. Za kreiranje jednog vizualno-opiplji- vog foto-zapisa gdje gledatelj postaje sudionik, a doživljaj promatrača poistovjećuje se sa sudionikom zbivanja. Tako stvarajući novu dimenziju neposrednog doživljaja; doživlja- ja prisutnosti i komunikativne povezanosti s gledateljstvom te time jedan prošireni percepcijski obzor.

Na sceni i u ambijentu detalji su za Ninu poput zamki za pogled i njezino fotografsko oko s uzbuđenjem uvijek u njih klizi, pronalazeći u tome mnoštvo atraktivnosti, živosti, često i duhovitosti. S druge strane, beskrajnim mogućno- stima intervencija i alternativnih pogleda koji se poigravaju dosjetkom, iluzijom, svjetlom i sjenkama, bojom i glitchom, neuobičajenim ili neočekivanim rakursom te drukčijim ka- drom i perspektivom, autorica konstruira jedan poetičan, usporedni festivalski svijet. Svijet re-kreirane medijske stvarnosti, satkan od sekvenci i komentara, od dojmova i značenja. Ono što je u tim naizgled običnim scenama sa- svim posebno, njihova je živost u zaustavljenosti. Zaustav- ljenosti koja je, začudo, puna dinamike i energije te se čini kao da je dovoljan samo treptaj oka da se sve pokrene.

Forma medijske komunikacije pritom je vizualno suvre- mena, slobodna i ne traži tehnički savršenu snimku. Upra- vo obrnuto, voli preklapanja, zamućenosti, nečitljivosti i glitch, pokazujući u tom segmentu svu slobodu i snagu suvremenog izričaja. Izazivajući znatiželju – i želju za istra- živanjem. Ispreplićući ono što se jasno vidi i ono što se naslućuje. Tako sve podvrgavajući višestrukom tumačenju.” – Višnja Slavica Gabout

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Nina Đurđević