Skip to content

Natje?aj za sudjelovanje na Velikom ZILIK-u | Jedinstven spoj umjetnosti i humanosti

Zimska likovna kolonija (ZILIK) kao jedna od najdugovje?nijih likovnih kolonija u Hrvatskoj razlikuje se od klasi?nih kolonija jer je nastala iz potrebe pružanja topline i pažnje djeci bez odgovaraju?e roditeljske skrbi. ZILIK predstavlja jedinstven spoj umjetnosti i humanosti kroz rad akademskih umjetnika koji svake godine u sije?nju provode tjedan dana s djecom bez odgovaraju?e roditeljske skrbi kako bi oplemenili njihov život uspostavljanjem pozitivnog odnosa prema umjetnosti. Djeca na taj na?in proširuju vlastite obzore, oboga?uju iskustva i spoznaje, razvijaju slobodu mašte i izražavanje doživljenog, što znatno pridonosi stvaranju pozitivnog odnosa prema vanjskom okruženju. Kako bi se vratili tim temeljnim vrijednostima, te i dalje omogu?avali razvoj i njegovanje eti?kih i duhovnih kvaliteta djece organizatori uvode nekoliko novina koje su zapravo starine, jer su od samog po?etka klju?ne odrednice ZILIK-a.

Napomena:
ZILIK se sastoji od Velikog i Malog ZILIK-a. Veliki ZILIK, na koji se odnosi ovaj natje?aj, je klasi?na likovna kolonija koja obuhva?a dolazak umjetnika u Karlovac i stvaranje likovnih djela u ozra?ju dje?jeg doma. U normalnim okolnostima Veliki ZILIK podrazumijeva i interakciju s djecom iz doma i djecom iz okolnih škola i domova koja do?u na ZILIK, no zbog pandemije koronavirusa iznimno ove godine ne?e biti mogu?e druženje s djecom, ali ?e šti?enici doma za djecu putem završne izložbe vidjeti što su umjetnici na Velikom ZILIK-u stvorili.

Od osnutka ZILIK-a 1974. godine kroz likovnu koloniju su prošle na stotine umjetnika. Na ZILIK-u su sudjelovali najeminentniji hrvatski likovni umjetnici i umjetnice XX. stolje?a me?u kojima su Miroslav Šutej, Ivan Kožari?, Edo Murti?, Zlatko Prica, Ivo Šebalj, Vasilije Josip Jordan, Josip Dimini?, Kosta Angeli Radovani, Šime Vulas, Predrag Goll, Ljubomir Stahov, Ivica Antol?i?, Nives Kavuri?-Kurtovi?, Marija Braut, Jadranka Fatur, Ljerka Njerš, Branka Uzur, Alma Orli?, Dubravka Babi?, Ivan Rabuzin, Ivan Lackovi? Croata, Ivan Ve?enaj, Mijo Kova?i? kao i mnogi drugi koji su svojim prisustvom i stvaralaštvom doprinijeli radu Doma za djecu Vladimir Nazor u Karlovcu, danas Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Zbog epidemioloških mjera i propisanih ograni?enja, 48. ZILIK ?e se održati sa smanjenim brojem sudionika i popratnih sadržaja. Putem ovogodišnjeg javnog natje?aja bit ?e izabran manji broj sudionika nego ranijih godina radi poštivanja mjera, dezinfekcije prostora i osiguranja socijalne distance ograni?enjem broja sudionika u zatvorenom prostoru.

Zbog nepredvidivosti prekograni?nih putovanja ove godine ?e natje?aj iznimno biti namijenjen isklju?ivo doma?im autorima tj. umjetnicima iz Hrvatske.

Opis i uvjeti sudjelovanja na Velikom ZILIK-u:

48. ZILIK održat ?e se u Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor u Karlovcu u periodu od 25. sije?nja do 29. sije?nja 2021. godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor osigurava:

  • smještaj koji iznimno za 48. ZILIK ne?e biti organiziran u Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor zbog poštivanja epidemioloških mjera ve? ?e biti osiguran u blizini Centra u Karlovcu (od ponedjeljka 25. sije?nja do petka 29. sije?nja 2021. godine)
  • tople obroke
  • radni materijal (platna, papire, boje: akril, ulje, akvarel, olovke, pastel?) ? umjetnici su obavezni ponijeti svoje kistove i ostali radni pribor
  • promociju umjetnika i njihovih aktivnosti za vrijeme trajanja kolonije
  • zadnji dan kolonije organizira se Završna izložba radova nastalih na Velikom ZILIK-u

Od sudionika se o?ekuje:

  • donacija minimalno jednog rada nastalog na koloniji (rad ulazi u Fundus ZILIK-a)
  • ozbiljan i profesionalan pristup radu, te afiniteti prema radu s djecom i u okruženju poticajnom za rad i razvoj kreativnosti kod djece

Prijava za sudjelovanje treba obuhva?ati:

  1. detaljnu profesionalnu biografiju (školovanje, djelovanje, popis samostalnih i grupnih izložbi)
  2. kvalitetne fotografije radova po vlastitom izboru iz dosadašnjeg stvaralaštva (minimalno 10-15 fotografija radova) ? materijali se mogu poslati i we transferom ili filemailom
  3. u nekoliko re?enica obrazložiti zašto želite sudjelovati na ZILIK-u (pola kartice do kartica teksta)

Sve prijave šalju se isklju?ivo na e-mail kontakt: 1974zilik@gmail.com

Ako u roku tri dana nakon slanja prijave ne dobijete potvrdu primitka iste, pošaljite ponovno mail ili poruku na FB stranicu ZILIK-a kako bi potvrdili da je prijava zaprimljena.

Sva dodatna pitanja i detalje oko prijava i sudjelovanja možete dobiti slanjem upita na e-mail kontakt: 1974zilik@gmail.com ili slanjem poruka na messenger Facebook stranice ZILIK-a: https://www.facebook.com/ZILIK.Zimska.likovna.kolonija/

Natje?aj ostaje otvoren do 1. studenoga 2020.

Organizatori ZILIK-a vesele se novim sudionicima i novim iskustvima koja ?e zasigurno obogatiti ovu posebnu likovnu koloniju. Dugogodišnja tradicija održavanja ZILIK-a oduprla se zubu vremena prvenstveno zbog predanog i kontinuiranog rada na razvoju plemenitih ljudskih vrijednosti kod djece, te kroz poticanje njihove mašte i kreativnosti, kao i pružanje osje?aja slobode u izražavanju, u?e?i ih kako ostvariti kvalitetan me?uljudski odnos kroz vrijeme provedeno u kreativnom stvaralaštvu s umjetnicima i djecom iz lokalnih osnovnih škola i drugih domova. Upravo zbog slojevitosti  i poruka koje ZILIK nosi osiguran je kvalitetan edukativno pedagoški program koji prati rad umjetnika i nadopunjuje iskustvo koje se pruža posjetiteljima radionica, ali i kasnijih izložbi. Umjetni?ka djela su poput djece, otvorena interpretaciji i subjektivnom ?itanju, a program ima za cilj posjetiteljima svih dobnih skupina približiti kako Centar, tako i  umjetnost, te olakšati razumijevanje domske i umjetni?ke djelatnosti.

#prostorslobode