Skip to content

Još se stignete prijaviti! | You can still apply! | Rencontres Internationales Paris/Berlin

Recontres

Poziv za prijavu radova na Rencontres Internationales Pariz / Berlin koji ?e se održati 2021. otvoren je do 31. srpnja 2020. godine.

Svaki pojedinac ili organizacija može prijaviti jedan ili više radova. Poziv za prijavu otvoren je za filmove, video i multimedijske prijave, nema ograni?enja za duljinu niti za žanr. Predavanje je besplatno, bez obzira na geografsko podrijetlo. Prijavljena djela moraju biti proizvedena u posljednje dvije godine, a još uvijek nisu javno prikazana u Parizu i regiji Île-de-France.

Uzmite nekoliko minuta da pro?itate stranicu s FAQ-om, jer ona sadrži važne informacije u vezi s pozivom za prijave, kliknite ovdje.

#prostorslobode


The call for entries for the Rencontres Internationales Paris/Berlin to be held in 2021 is open until July 31, 2020.

Any individual or organization can submit one or several works. The call for entries is open to film, video and multimedia submissions, there is no restriction for length nor genre. Submission is free, regardless of geographical origin. Submitted works must be produced within the last two years, and must not yet have been publicly shown in Paris and Île-de-France Region.

Please take a few minutes to read the FAQ page, as it contains important information regarding the call for entries, click here.

#placeoffreedom