Skip to content

Na me?unarodnom dizajn natjecanju Wolda, Design Bureau Izvorka Juri? osvojio zlato i broncu | WOLDA 2020

Design Bureau Izvorka Juri? osvojio je zlatnu nagradu za dizajn znaka i logotipa Nutris i bron?anu nagradu za dizajn znaka i logotipa Pet Network Grupe na ovogodišnjem me?unarodnom dizajn natjecanju WOLDA 2020

Wolda (Worldwide Logo Design Award) je me?unarodno natjecanje za dizajn znakova, logotipa, identiteta i tiskanica, a dodjeljuje se u šest kategorija: dizajn novog znaka/logotipa, redizajn znaka/logotipa, dizajn animiranog znaka/logotipa, zvu?ni znak, korporativni identitet te za dizajn znaka/logotipa u kontekstu ambalaže.

Na 11. WOLDA natjecanje prijavljeni su radovi iz ?ak 30 zemalja, a me?unarodni ocjenjiva?ki sud ove godine ?ine ugledni dizajneri iz Ma?arske, Danske, Njema?ke, Japana, Australije, USA i Brazila. ?lanovi ocjenjiva?kog suda navode da se prilikom ocjenjivanja vodili kriterijima prema kojima znak ili logotip moraju odražavati originalnu i relevantnu ideju, jasno komunicirati identitet kompanije ili organizacije i promicati izvrsnost u dizajnu.

NUTRIS sustav
NUTRIS grupacija djeluje u podru?ju poljoprivredne proizvodnje s dvije kompanije ? Nutris.farm koja pruža usluge poljoprivredne logistike i distribucije i Nutris.tech koja proizvodi i prodaje sirovine koje se primarno koriste u proizvodnji hrane. Identitet otvara mogu?nost širenja kroz nove subjekte grupacije. Nutris je primarna informacija, a nastavci (tech, farm i sl.) sekundarna informacija u imenu tvrtke. Kroz mutaciju znaka dodatno se komunicira podru?je djelovanje tvrtke. 

Pet Network
Pet Network
 grupacija je tvrtki iz nekoliko zemalja EU. Okupljene su u misiji brige o ku?nim ljubimcima te plasiranju proizvoda i usluga za ku?ne ljubimce. Ve?im dijelom se obra?aju investitorima i poslovnom svijetu (zakupodavci, trgovci, dobavlja?i..), ali zbog teme kojoj se bave, želja naru?itelja je bila pokazati i veselu, razigranu i toplu stranu. Identitet je zato osmišljen modularno ? neki materijali su ozbiljniji, a neki opušteniji nadogradnjom ilustracija životinja na znak sastavljen od po?etnih slovnih znakova imena grupe ? P i N.

Cjelovita objava finalista i nagra?enih znakova i logotipa o?ekuje se po?etkom 2021. godine na stranicama http://www.wolda.org i putem WOLDA tiskanog izdanja.


—– Tim iza projekta

Dizajn NUTRIS sustava potpisuje tim Design Bureau Izvorka Juri?.

Klijent: Nutris d.o.o.

Design studio: Design Bureau Izvorka Juri?

Kreativna i art direkcija: Izvorka Juri?

Verbalna komunikacija: Igor Poturi?

Dizajn: Izvorka Juri?, Marko Miki?i?

Voditeljica produkcije: Natalija Najjar

Fotografija: Jurica Kos

Dizajn Pet Network identiteta potpisuje tim Design Bureau Izvorka Juri?.

Klijent: Pet Network International

Design studio: Design Bureau Izvorka Juric

Dizajn, ilustracija i verbalna komunikacija: Izvorka Juri?