Skip to content

Mom?ilo Golub / Vjera je promjena mentaliteta | Izložba u Zagrebu

U Atelijerima Žitnjak, 18. rujna u 19 sati otvara se izložba radova umjetnika Mom?ila Goluba.


Druga polovica rujna u Galeriji Atelijera Žitnjak posve?ena je samostalnoj izložbi ‘Vjera je promjena mentaliteta’ Mom?ila Goluba, jednog od najpoticajnijih i najcjenjenijih doma?ih umjetnika starije generacije, stvaraoca koji nakon povratka redovitom predstavljanju svojih radova 2012. godine bilježi intenzivnu, gotovo freneti?nu izlaga?ku aktivnost, s brojnim novim radovima koji nastaju u periodu njegove nove kreativne mladosti, naj?eš?e u medijima instalacije i teksta, ali i slike, grafike te mjestimice fotografije, fotomontaže i videa. Mom?ilo Golub je autenti?ni živu?i lu?onoša naj?iš?ih neoavangardnih strana Nove umjetni?ke prakse 70-ih i 80-ih godina 20. stolje?a, koje u njegovim recentnim radovima progovaraju na nove, neo?ekivane i osebujne na?ine.

Golubova izložba u Atelijerima Žitnjak okuplja izbor iz najnovijih, premijerno predstavljenih radova, nastalih tijekom posljednjih nekoliko mjeseci za upravo ovu prigodu, zatim starijih, a dosad nikada izlaganih radova, ponajprije izvanrednih crteža koji funkcioniraju kao skice za (ne)realizirane koncepte i instalacije, te starih radova koje smo odlu?ili iznova izložiti ili projicirati (poput samog video-performansa ‘Vjera je promjena mentaliteta’ (2016.)) kako bismo naglasili temeljna ishodišta i orijentire autorovog opusa, što ih držimo iznimno važnima za njegovo razumijevanje, sada i ovdje. Performans gdje Golub na splitskoj rivi pažljivo i uporno ?isti cipele ?ovjeku kojem je to ina?e svakodnevni posao, a sada, kada su uloge zamijenjene, u svakom stati?nom kadru pojavljuje se druga?ije ekstravagantno odjeven, dok umjetnik u svojoj svakodnevnoj odje?i usput u krilu drži karton s manifestnom parolom ‘Vjera je promjena mentaliteta’, sintetizira njegov duboko dijalekti?ki odnos prema stvarnosti (i umjetnosti), koji bi se nešto šire tako?er mogao izraziti rije?ima:
“Shvatio sam da je umjetnost direktan odnos prema neposrednoj okolini, koja je za?udna. Jer temeljno filozofsko i poetsko i svako drugo pitanje jest zašto postoji nešto, a ne ništa. Na to pitanje ne može niti ?e ikad itko mo?i da odgovori: zašto postoji sve što postoji, a ne ništa?”

– iz intervjua s Nadom Beroš, Novosti, 29.10. 2019.

“Neovisno o mediju stvaranja, jezik kao ‘layer’ stvarnosti u koji valja proniknuti, preobraziti ga ili odbaciti ostao je do dana današnjeg temeljno polje stvaralaštva Golubovog i cijele njegove generacije konceptualnih umjetnika. ‘Rešetka jezika’, kako ju je naslovom svoje knjige iz 1959. krstio Paul Celan, epohalni njema?ki pjesnik toga doba, bila je i ostala njihova vje?no poticajna kreativna ravan, simboli?ka prepreka koja s jedne strane ograni?ava ?ovjeka i mogu?nosti njegove osjetilne i misaone percepcije, ali s druge predstavlja izazov što ga stalno tjera da kr?i dalje i intuitivno pronikne u smisao izvan logi?ki izgra?enog svijeta. (?)

Nastavljaju?i sklapati uporabne predmete u za?udne cjeline te ih istodobno eksplicitno stavljaju?i u kontekst literarnog i poetskog, u velikoj mjeri narativnog, Golub kontinuirano prede svoj pripovjedni svemir gdje je individualna izložba tek jedan od prozora u njegov neprekidno rastu?i kabinet ?uda. Rije? je o autenti?nom misaonom i duhovnom prostoru kojeg bih u regionalnoj umjetnosti mogao usporediti jedino s cjeloživotnim projektom pokojnog Vladimira Dodiga Trokuta, a i to samo kad je posrijedi njegova površinska, no ne i površna aura, jer se metode Trokutovog Antimuzeja i Golubovih poeti?nih instalacija ipak presudno razlikuju. Na tom tragu, Goluba bih nesumnjivo mogao opisati kao dan-danas jednog od naj?iš?ih stvaraoca izvorne vibracije Nove umjetni?ke prakse, autora koji je ostao vjeran njenoj ideji potpune preobrazbe svijeta, što joj je i zajam?ilo me?unarodnu neoavangardnu odrednicu, sve i ako se takva transformacija prvenstveno odnosila na svijet umjetnika, a ne svijet umjetnosti ili svijet kao takav. (?)

Štap i snop pru?a su metla, a opet i nisu. Svejedno, nas danas matematika za promjenu ohrabruje, a metla postaje oru?e nade.”

– iz teksta ‘Iscije?eni jabu?ni arhetip’ Bojana Krištofi?a, povodom izložbe ‘Tko bi se sjetio jabuke da je nikad nije vidio?’ (Salon Gali?, Split, 2018.)


MOM?ILO GOLUB ro?en je 1949. godine u Ljubuškom. Diplomirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu 1974. te magistrirao na Grafi?kom odjelu 1976. godine. Kao stipendist francuske vlade specijalizirao je slikarstvo na Ecole des Beaux-Art de Paris 1979./’80. Izlagao je na ve?em broju samostalnih i skupnih izložbi u Jugoslaviji, Hrvatskoj i svijetu te bio nagra?ivan za svoj rad. Živi i radi u Splitu.


GALERIJA AŽ / ATELIJERI ŽITNJAK
? Žitnjak 53, Zagreb / http://a-z.hr/
? radno vrijeme: pon??et / 10?14 h / 17?20 h;
petak / 10?14 h / 17?22 h; subota / 10?14 h
? voditelj galerije: Bojan Krištofi?
? fotograf: Boris Cvjetanovi?
? dizajner: Boris Greiner
? tehni?ki postav: Nikola Greiner
? savjetnik za postav izložbe Mom?ila Goluba: Marko Golub

Doga?anje se održava sukladno pravilima ponašanja s obzirom na pandemiju virusa COVID-19. Atelijeri Žitnjak su dovoljno velik prostor za održavanje društvene distance o?ekivanog broja posjetitelja, a dezinfekcijska sredstva i druge higijenske potrepštine su osigurane.
Program Galerije AŽ u 2020. podržavaju Zaklada Kultura nova te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba.

Foto: Mom?ilo Golub / Vjera je promjena mentaliteta (detalj iz videa performansa, 2016.)