Skip to content

“Moj dan – život djece i mladih Roma” | Izložba u Galeriji Forum

fb cover

Izložba Moj dan – život djece i mladih Roma otvara se u ponedjeljak 7. rujna 2020. u Galeriji Forum, a donosi nove poglede na život djece i mladih Roma kroz šest video radova redateljica Martine Globo?nik i Morane Iki? Komljenovi?


Dokumentaristi?ki video uradci nastali su s namjerom ukazivanja na potrebu izjedna?avanja životnih prilika s obzirom na univerzalnost ljudskih prava i zabranu diskriminacije te kako bi doprinijeli rušenju stereotipnih stavova, posebice onih koji posljedice siromaštva pogrešno poistovje?uju s etni?kim podrijetlom. Radovi u produkciji ku?e Fade In gledatelja uvode u svakodnevicu djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine kroz prikaz stvarnih pri?a iz vizure subjektivne percepcije vra?aju?i tako protagonistima glas, u želji da ih se ?uje. 

Dokumentiraju?i žive i neposredne situacije jednog dana, prema rije?ima redateljica Martine Globo?nik i Morane Iki? Komljenovi?, upoznajemo njih, njihovu obitelj, prijatelje i probleme s kojima se nose tako da govore o prijelomnom ili važnom trenutku koji ih je obilježio kroz njihovo odrastanje, utjecao na ono tko su i kakvi su oni danas.

Kroz osobne pri?e ovih mladih ljudi nazire se i društveni kontekst današnjice u kojem žive i odrastaju, a ?ija diskrepancija izme?u tehnološkog i formalnog napretka s jedne te izostanka društvene svijesti s druge strane, poti?e promatra?a na aktivno promišljanje o utjecaju imanentnog društvenog i politi?kog pozicioniranja Roma na nebrojene osobne životne pri?e, uslijed naslije?enog tuma?enja odnosa, povijesti i identiteta. 

U sklopu izložbe Moj dan – život djece i mladih Roma kustosica Karla Pudar organizirat ?e popratne sadržaje sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, a postav se može pogledati sve do 7. listopada 2020. 

Izložba je dio projekta Uklju?ivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za u?inkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine ? FAZA I kojeg provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Organizacija izložbe je sufinancirana u okviru Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

#prostorslobode