Skip to content

“Mogu?nosti otoka” | Umjetni?ka instalacija na izložbi

Helena Ohnjec je diplomirala je 2004. na Akademiji likovnih umjetnosti, smjer kiparstvo, u klasi prof. S. Drinkovi?a. Sudionica je mnogih skupnih i samostalnih izložbi. ?lanica je HDLU-a i ULSZ-a.

?esto izlaže, skupno i samostalno, a naj?eš?e nju i njezine radove možete vidjeti u Ateljeu na br. 1 gdje vodi radionice keramike za odrasle. Iako je zbog epidemioloških mjera sada na snazi zabrana održavanja takvih radionica, Helenine radove tj. umjetni?ku instalaciju naziva “Mogu?nosti otoka” imat ?ete prilike vidjeti u galeriji Forum gdje ?e ju izložiti na skupnoj izložbi 29. sije?nja 2021.

Kliknite na Helenin album Beach Girls, potražite jednu za sebe!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Helena Ohnjec