BLOG

12/2020, mlađak | Missfortuneteller

U ponedjeljak 14.12. u 17:17 sati je mla?ak toliki da ?e na par minuta totalno zakloniti Sunce. Pomr?ina ?e trajati 130 sekundi i biti vidljiva iz Latinske Amerike.

Pomr?ine su optere?ene tuma?enjima, ali su relativno u?estali i redoviti astronomski eventi. Mla?ak je po?etak, uštap kulminacija lunarnog ciklusa, a pomr?ine poja?avaju simboliku regularnih lunarnih faza i znaju biti od zna?aja za Kolektiv, pogotovo mla?ak koji je usto i totalna pomr?ina Sunca. Koja se dešava u sklopu Kolapsa Starog Sistema, pardon njegove Dubinske Transformacije, odn unutar Konteksta kozmi?kog Poroda. Novog lunarnog ciklusa. Nove kalendarske godine. Novog desetlje?a. Nove Epohe.

Dramati?na tuma?enja su za o?ekivati, ako ništa jer su lukrativna, Strah je razumljiv, ali optional, a Sunce je centralna zvijezda planetarnog sustava, Izvor svjetla i energije – prominentna figura ili figura na ?elu institucije ili Institucija koja se bavi Istinom, Vjerom, Filozofijom, Znanjem i Obrazovanjem – Sud, Crkva, Univerzitet, Institut, Medij, kažem jer sutrašnji mla?ak – pomr?ina Sunca je u znaku Strijelac. Mla?ak donosi val energije usmjerene naprijed odn potencijal za iskorak i promjenu. Pomr?ina poja?ava intenzitet, a predstoje?a totalna pomr?ina vrlo mogu?e donese Veliku vijest iz Svijeta jer Strijelac je znak Svijeta, a poklapanju Sunca i Mjeseca u znaku Strijelac pridružen je i Merkur, planet komunikacije.

Efekte pomr?ine ?emo osje?ati globalno, i to mjesecima jer svaki mla?ak ima svoju kulminaciju / realizaciju / zaklju?ak / zatvaranje za pola godine, kad je u istom znaku uštap.

Merkur je planet komunikacije, Strijelac je znak Istine, ali Velika vijest mogu?e ne bude o?ita na prvu jer pomr?ine se znaju manifestirati u sjeni ili tajnosti i donijeti vijest koja se rasvjetljava ili ukazuje postupno, ili doga?aj kojeg ?emo tek retroaktivno prepoznati kao klju?an ili uop?e razumjeti. Pogotovo jer se ova pomr?ina sije?e s planetom Neptun, a on je kozmi?ki Muljator.

Totalna pomr?ina isto tako možda donese i naglost – isti dan, to?no u ?as jer je harmoni?no povezana s planetom direktne akcije – Marsom.
Vidjet ?emo, ali uzbudljivo je.

I svjetski.

Strijelac je znak Svijeta, dalekih putovanja, stranih zemalja, stranih jezika, širenja spoznaje i u?enja, a na tom tragu, vrlo važan dio astrologije, trenutno itekako aktualan i ima veze s pomr?inama jer uz Sunce, Mjesec i Merkura, u znaku Strijelac je i Južni ?vor.

Hajdemo ispo?etka.

Zemlja se vrti oko svoje osi i orbitira oko Sunca. U odnosu na njenu orbitalnu putanju, Zemljin ekvator je nakošen, trenutno 23.44° i sjetite me da o tome pišem na prolje?e, u postu u tome kakve veze ima fakin tvrdo kuhano jaje s Isusovim uzašaš?em i ?ko tu koga farba. Mjese?eva je orbitalna putanja zakošena 5.1° u odnosu na Zemljinu i zna?i, sve se kre?e i sve je nakošeno, a to?ke gdje se Mjese?eva i Zemljina orbitalna putanja sijeku su u astrologiji bitne. Jako su bitne, najosjetljivije to?ke astro kružnice i uz planet Pluton, najdublje.

Sjecišta orbitalnih putanja zovu se (Mjese?evi) ?vorovi.
Postoje Sjeverni i Južni ?vor.
eng. North & South Node,
skra?eno NN I SN,
Nalaze se to?no preko puta i ?ine tzv Nodalnu os.
?vorovi, dakle, nisu nebeska tijela, ve? matemati?ki izra?unate to?ke, a njihovo se tuma?enje oslanja na koncept Karme pa da sad ne ulazim u taj kompleks, recimo ukratko:
Južni ?vor predstavlja Prošlost. Koju napuštamo. Jer. Sjeverni ?vor je Way To Go.

U metafori?kom smislu, Južni ?vor je poznato, staro mjesto odakle dolazimo, lekcije koje smo savladali, zona ugode, ali i stagnacije. Sjeverni ?vor pokazuje novo, nepoznato mjesto, smjer ili cilj kojem stremimo, izazov koji iziskuje napor, ali donosi pomak, napredak, rast i razvoj.
Astro karta je Mapa, a pozicija ?vorova je klju?na za orijentaciju i onaj dio astro karte koji ju ?ini Kompasom. Nodalna os je kazaljka ili strijela usmjerena prema simbolu za Sjeverni ?vor – ? – njegova pozicija pokazuje gdje je ?sjevernja?a? odn kojim smjerom ili na?inom i?i, ?emu težiti, a ujedno i što napustiti jer to?no preko puta je Južni ?vor, a njegov je simbol ?.

U natalnoj karti, simboli su stati?ni, a njihov razmještaj po astro krugu pokazuje ?kako nam je grah pao? tj gdje su zrna graha – nebeska tijela u trenutku kad smo ro?eni.

Sami planeti nisu stati?ni, ve? putuju. Nodalna os tako?er mijenja pozicije i kre?e se ?retrogradno? tj obratno od smjera kojim se rubom astro kružnice kre?u planeti. Nodalni period traje 18,5 godina, toliko traje dok Nodalna os odvrti puni krug odn svih 12 znakova zodijaka. Nodalna os aktivira dva nasuprotna znaka tijekom 18 mjeseci odn naglašava, produbljuje i širi zna?aj njihove simbolike.

Od svibnja, trenutno i narednih godinu dana:
Sjeverni ?vor je u znaku Blizanci.
Južni ?vor je to?no preko puta, u znaku Strijelac.
Zato sam ranije rekla da je os Blizanci – Strijelac upaljena od ljetos, a sad ve? i kuri, a do kraja idu?e godine ?e se užariti, a mogu?e i istopiti i u me?uvremenu na toj osi o?ekujmo kratke spojeve ili plamene stihije.
Govorim u metaforama.

Mla?ak – solarna pomr?ina u znaku Strijelac uklju?uje Sunce, Mjesec i Merkura, a poklapanje se u dešava kontekstu kojeg ?ine dalji i sporiji planeti; Pluton, Saturn i Jupiter u znaku Jarac, Neptun u znaku Ribe i Uran u znaku Bik. Osim toga, postoji i Nodalni, meta-narativ koji ima karmi?ki prizvuk i odvija se latentno, podsvjesno ili intuitivno, odn ispod ili iznad površine i ti?e se, generalno – Smjera, smjera kolektivnog razvoja.
Nodalni period traje 18,5 godina, a kra?a narativna nit se raspli?e tj odigrava tijekom 18 mjeseci i ima svoje plot points.

Vratimo se na predstoje?u pomr?inu Sunca.

Sunce i Zemlja su poravnati s Nodalnom osi dvaput godišnje – to je tzv ?sezona pomr?ina? tijekom koje je Mjesec mlad ili pun u blizini nekog od ?vorova.

Ponovit ?u, Nodalna os se kre?e suprotnim smjerom, a trenutno i narednih godinu dana je Sjeverni ?vor u znaku Blizanci, a Južni ?vor je u znaku Strijelac.

Linija koja povezuje Blizance i Strijelca se ti?e percepcije, razmišljanja i komunikacije i ima raspon od opažanja do filozofije. Nodalna os poja?ava intenzitet, opasnost ?ega su zaglušuju?a kakofonija, ideološka polarizacija i radikalizacija.

Na osi Blizanci – Strijelac ukupno ?e biti 6 pomr?ina, to su plot-points:
05.06. – mla?ak u znaku Blizanci – prva pomr?ina u nizu, pomr?ina Sunca.
30.11. – uštap u znaku Blizanci – druga pomr?ina u nizu, pomr?ina Mjeseca.
14.12. – mla?ak u znaku Strijelac – tre?a pomr?ina u nizu, pomr?ina Sunca.
?ekirajte pam?enje, dnevnike, inbox ili msnger. Od doma?ih vijesti, ulovila sam onu o tenziji unutar Znanstvenog savjeta i krizi Lijeve koalicije i primijetila da ih se u medijima naziva ?slom?, a što se Vijesti iz svijeta ti?e, sutra, ako sam dobro shvatila, završava sudska saga oko ameri?kih predsjedni?kih izbora, ali Saga još traje jer ostale su tri pomr?ine dogodine:
26.05., 10.06 i 04.12. 2021.

Merkur je Pismonoša, a njegova je uloga trenutno jako zna?ajna. Dio je pomr?inske konfiguracije, a osim toga je planetarni vladar znaka Blizanci, ?iju važnost naglašava Sjeverni ?vor, a sam Merkur je trenutno je u znaku Strijelac odakle prenosi poruku Južnog ?vora. Strijelac je znak Višeg uma i Prosvjetiteljstva, ali Južni ?vor je kozmi?ki ?šaht? u koji propadamo po inerciji, zona sigurnosti, komfora i ugode, i Prosvjetljenje podrazumijeva njezino napuštanje. U znaku Strijelac su Najbolje namjere, Optimizam i Vjera, ali Južni ?vor tvrdi da je nekadašnji Nauk, Plemenitost, Otvorenost i gorljiva potraga za Istinom i Pravdom zabrazdila u živo blato zvano vjerska, znanstvena, ekonomska ili politi?ka Dogma. U drevnim tuma?enjima, pomr?ina Sunca ima ?Kralj je mrtav? poruku, a u znaku Strijelac ?Bog je mrtav? i pritom ne mislim na ijednu religiju posebno, ve? tko god, što god i gdje god vaš Personal Jesus bio, ova pomr?ina ima Losing My Religion vibe, a usto je i mla?ak – Novi Po?etak, u znaku Strijelac – Prosvjetljenje.

U znaku Strijelac je Viši um, a trenutno je gužva.

Južni ?vor je tamo ve? neko vrijeme, a simboliku otpuštanja tereta odn napuštanja dotrajalih uvjerenja dodatno naglašava poklapanje Sunca i Mjeseca. Venera stiže, a i Merkur, planet komunikacije je u znaku Strijelac i nalazi se blizu i pomr?ine i Južnog ?vora – zato kažem: Velika vijest za Svijet ili Velika vijest vezana uz procese globalne komunikacije tj širenja i prenošenja Vijesti. Na osobnoj razini Merkur naglašava temu napuštanja ustaljenih obrazaca mišljenja i komunikacije s kojima smo apsolutno poistovje?eni. Nietzscheov citat je iz djela Vesela Nauka, kažem jer preko puta gužve u Strijelcu je znak Blizanci, daleko lepršaviji znak, živahan, dinami?an, radoznao, neobavezan i neobavezuju?i, zra?ni znak. U znaku Blizanci je U?enik, Po?etnik. Ponavljam, ulazimo u Zra?nu epohu, rekonceptualiziramo imaginarij, eliminiramo višak, osloba?amo se tereta, u ovom slu?aju – nekriti?kog mišljenja, predrasuda i ograni?avaju?ih uvjerenja.

Pomr?ina Sunca se dešava pod pravim kutem u odnosu na planet Neptun koji donosi nejasno?u u mentalne procese i narušen imunitet. Vodite ra?una o psihofizi?kom zdravlju i screen-timeu jer Neptun je zajeban, pogotovo kad ga presije?e, plus ionako širi konfuziju i doprinosi ionako intenzivnom diskursu o širenju zaraze, zaustavljanju širenja zaraze i beskrajnom protoku proturje?nih informacija, mišljenja, uvjerenja, predrasuda, slutnji i neuroze.

S druge strane, mla?ak – pomr?ina Sunca u znaku Strijelac je harmoni?no povezana s planetom Mars u znaku Ovan. Mars donosi polet, hrabrost i samopouzdanje – poticaj za presje?i s Prošloš?u starim navikama i postaviti svježe i nove osobne ciljeve i planove te djelovati po pitanju njihove realizacije. Mars je planet akcije, a uštap u znaku Strijelac je za šest mjeseci.
Vjera, meta narativi, stvari koje nisu onakvima kakve se ?ine i Mars koji nas poti?e da mrdnemo dupetom pa evo jedno svjetski poznato:

George Michael - Faith (Official Video)

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Unsplash

#Missfortuneteller