Skip to content

11/2020, puni mjesec | Missfortuneteller

U ponedjeljak 30.11. u 10:30 Mjesec je pun.

Ali u sjeni Zemlje.

Unato? sjeni, to jeste sredina odn kulminacija lunarnog ciklusa koji je zapo?eo prije 14 dana. Mjesec je u znaku Blizanci, a uštap je kulminacija šestomjese?nog perioda koji je zapo?eo kad je u znaku Blizanci bio mla?ak. 22.05. Tad je neka pri?a imala svoj po?etak. Blizanci su pri?ljiv, zra?ni, Merkurov znak. Znak mentalne aktivnosti i okretnosti, radoznalosti, brzog procesuiranja informacija i dinami?ne komunikacije, govora, ?avrljanja, tra?anja, trkeljanja, skakutanja s teme na temu, zujanja i muvanja, bliskog okruženja, izleti?a, putovanjca i povjetarca. U svibnju je bio po?etak pri?e, a ako vas pam?enje izdaje, provjerite dnevnik, notes, inbox ili gdje ve? pohranjujete podatke pa vidite što kulminira, a ?ekirajte i msnger ili feed jer mogu?e da je tamo ili tako sve i po?elo.

Uštap zna?i Kulminaciju, Realizaciju ili Zatvaranje, ali ovaj je pomra?en pa mi se ?ini da do Realizacije nije došlo, ili se pri?a nije realizirala onako kako je zamišljena, a u tom slu?aju, ustvari – u svakom slu?aju pazite na emocije, pogotovo kako ih verbalizirate jer uštap je generalno period extra povišenih emocija, a kad je pomra?en, ta Kulminacija zna biti hm? rje?ita. Što se Zatvaranja ti?e, nastavno na prošlomjese?nu analogiju s vratima koja je trebalo zatvoriti snažno ali nježno, ta su vrata bila u znaku Bik, od hrastovine, raskošno izrezbarena i imala zlatnu ru?ku. Ova sad vrata su u znaku Blizanci, dupla ili dvokrilna i od stakla, što napominjem jer pomr?ina bi ih mogla zalupiti.

Naime, pomr?ina klasi?nom Zatvaranju lunarnog ciklusa dodaje jedan extra-kick ili final-touch koji se zna manifestirati i kao Final straw, Fin, Konec ili The End. Gasi Sve. Gotovo, završeno, dosta i nema više. Kad kažem ?nema više?, to se ti?e te neke pri?e, a i ta pri?a mogu?e ima duplo dno ili dva lica, a u tom su slu?aju staklena vrata ili zrcalna ili nisu uop?e od stakla, ve? od plastike odn Fejk. Hm.

Pomr?ine imaju lošu reputaciju, ali su dosta u?estali astronomski fenomeni koje volim gledati kao na plot-pointove jer ako gledamo znakove, a gledamo, pomr?ine ?ine niz. Konkretno ova je peta od ukupno šest koliko ?e ih biti ove godine, ali niz tj nit koju pratimo po?inje s pomr?inom Mjeseca koja je bila 05.06. u znaku Strijelac. Tad je Sunce bilo u znaku Blizanci, a sad je obratno. Blizanci i Strijelac znakovi nasuprot jedan drugog u astro kružnici odn astro-par i to Dynamic Duo.

Znakovi maskuline energije i akcije, i to Fast Forward akcije, Blizanci su zra?ni znak, Thinking Hat s propelerom, a Strijelac je znak vatre, visokog napona, Baterija koja radi sedam puta duže. Jedan je brz, drugi gorljiv, obojica zaneseni i nezaustavljivi su.

A to su im i mane.

Os Blizanci – Strijelac je, dakle, upaljena i to još od ljetos, a sad bome ve? i kuri. Ovo je druga pomr?ina na toj osi. Tre?a je za dva tjedna, a naredne tri su dogodine. Ukupno šest pomr?ina na osi Blizanci – Strijelac u 18 mjeseci.
Osim što je vrlo dinami?na i frekventna os, ona je i promjenjivog karaktera i zna imati ekstati?no – stihijski moment. Os Blizanci – Strijelac ti?e se Uma, to?nije Niži – Viši um. Percepcija – Intelekt. Mišljenje – Znanje. U širem smislu to je os koja se ti?e Zbilje i Realnosti i ima raspon od grozni?avog prikupljanja i procesuiranja nezaustavljive koli?ine sirovih podataka, do logi?ki ispravne konkluzije i sinteze, ali i Dogme. Od signala, slogana, uli?nog slenga, akronima, emo?ija i memea do pažljivo formuliranog akademskog diskursa i dugotrajnog znala?kog debatiranja Ideja. Sve preko kanala za širenje informacija ili dezinformacija ili špekulacija, metodama goru?ih vijesti, filtriranih sažetaka ili višesatnih analiza. Kome vjerovati, tko govori istinu, tko što govori, kako se tko izražava. Što jeste? Što nije? Informacije vs ?injenice. Istina vs nove informacije. To je jedna nit koju ?emo pratiti kako se raspetljava, to?nije dogorijeva narednih mjeseci, i to u valovima jer pratimo Mjesec koji aktivira Sumnju u sve, i gorljivo Propitivanje svega u potrazi za Istinom odn os Blizanci – Strijelac, u šest faza tijekom 18 mjeseci. Blizanci-Strijelac ina?e jeste Fast Forward os, ali u tome i je stvar. Fwd nije opcija ina?e ovo ne bi bio The Shitshow, a jeste.

Itekako.

Trenutne vanjske okolnosti, ako uop?e ima potrebe, mogu opisati rije?ima: Teško je. Tvrdo je, crno-bijelo, a ako nije je crveno. Gusto je, zamagljeno, zadimljeno i mentalno, emotivno, fizi?ki i financijski neizvjesno, napeto i iscrpljuju?e. I naporno u pm, da. U metafori?kom smislu, još uvijek prolazimo kroz porodiljni kanal i isto kao što ne postoji Fwd, ne postoji ni Epiduralna, ali postoji Pijan ko majka, a kad smo kod cuge, anestetika, nejasno?e i pomr?ine u znaku duple slike, planet Neptun završava retrograd te se i on aktivno uklju?uje u kombinaciju.

Neptun sam po sebi donosi Distorziju i to ogromnu dok putuje u znaku Ribe, što je samo po sebi fantasti?no ali i ubojita energija, a ako dodam da je znak Ribe okomit na os Blizanci – Strijelac imamo kombinaciju

Distorzija – Percepcija – Logika.

Na najja?e.

U valovima.

Ribe, Blizanci i Strijelac su znakovi na prijelazu godišnjih doba. Faze odakle se vidi Budu?nost, ali Blizanac vidi duplo, Strijelac je dalekovidan, a Ribe imaju astigmatizam. ?etvrti znak koji ?ini taj križ je Djevica, zemljani znak odn uzemljen, plus ima i ima pove?alo i mikroskop i najoštriji vid zodijaka. Djevica je znak besprijekorne ?isto?e i higijene, mentalne i tjelesne. Znak rutine, treninga, zdrave prehrane, posve?enosti detaljima svakodnevice i sitnicama koje život zna?e. Narednih ?emo mjeseci gledati kako ubrzani medijsko-informativno-politi?ko-izrežirani i stilizirano-distorzirani cirkus sagorijeva, puca ili se otapa, i Djevi?ine aktivnosti možda nisu najprivla?nije, ali u ovoj kombinaciji jedino ona drži do higijene i ujedno je pod izuzetnim vanjskim pritiskom. Govorim o simbolici znaka.

Neptun se, dakle, pokre?e, i nalazi se u znaku Ribe.

Mjesec uštap je pomra?en u znaku Blizanci, a preko puta je Sunce u znaku Strijelac.

Odgovora nema, ali spas je u znaku Djevica.

Njen planetarni vladar, Merkur, završava prolazak znakom Škorpion. Preko vikenda je škljocnuo s planetima u znaku Jarac, prvo Plutonom pa Jupiterom i Saturnom, i kao sve je ?isto, bistro, jasno i primljeno na znanje, nakon ?ega.

1.12. Merkur ulazi u znak Strijelac i upada u pomra?inski wtf-ness ?u?enja i sumnje i to odmah, i dodaje još, još i još upitnika i stabala od kojih se ne ionako vidi šuma koja je ustvari prašuma, ali woooow prekrasna je. ?arobna šuma jer:
6.12. Venera se iz znaka Škorpion harmoni?no spaja s Neptunom, što zna?i da ili je pijana ili u prašumi našla halucinogene gljive, ali nema veze. To zvu?i kao super dan, fantasti?an i naravno
7.12. Šamar. Reality check. Saturn ulazi u posljednji, 29. stupanj, svog znaka, znaka Jarac, a tamo je najtvr?i i najja?i ikad, što zvu?i kao The Lockdown jer ovo je ustvari repriza.

Hajdemo redom: Saturnov je princip Kontrakcija, a Jarac je njegov znak, znak Sistema, vanjskog autoriteta odn Države.

Saturn je 29. stupnjem znaka Jarac prolazio još proljetos, od 13 – 22.03., kad je prešao u znak Vodenjak i nastavio dalje, a onda u svibnju stao i krenuo u retrograd te u rikverc prelazio 29. stupnjem znaka Jarac i to tijekom parlamentarnih izbora koji su se desili 05.07., kad i tre?a ljetna, pomr?ina Mjeseca koja je bila, da, u znaku Jarac, posljednja u nizu pomr?ina na osi Rak – Jarac, pa je u rujnu opet stao i krenuo naprijed i sad ponovo, tre?i put ove godine:
07-16.12. Saturn prolazi kriti?ni, 29. stupanj znaka Jarac i zatim:
16 / 17.12. Saturn ulazi u znak Vodenjak, a dva dana nakon
19.12. Jupiter ulazi u znak Vodenjak i još dva dana kasnije
21.12. Jupiter ?e susti?i Saturna, tj poklapaju se u astro eventu stolje?a, a prije toga.
14.12. Totalna pomr?ina Sunca.

O tome u narednom postu.

Vratimo se na prvu polovicu E12.

Jako je gusto i uzbudljivo, toliko uzbudljivo i gusto da ?u ovaj lunarni ciklus morati podijeliti u ?etvrtine.

Pomr?ina Mjeseca – Zauvijek zalupi vratima.

Za to vrijeme, Venera kopa po podrumu, grca u kanalizaciji, a mogu?e i dugovima. Škorpion nije njen znak. Mislim, jeste ona tu fokusirana, promu?urna i penetrativna, ali Venera je planet ljepote ljubavi i love, a u znaku Škorpion jedna fatalno privla?na i sexy, emotivno vrlo intenzivna ali mogu?e predatorski orijentirana pa savjetujem oprez, a onaj dejt s Neptunom, osim što je cuga i droga, laž i prevara, može biti i vrlo potentna umjetni?ka inspiracija pa predlažem da kopate taj kanal, pogotovo ako ste u potrazi za paricom. Dejt je 06.12., par dana vamo-tamo jer Neptun je muljator, zaokružimo na vikend.

7-16.12. Saturn prolazi 29. stupnjem znaka Jarac. Na osobnom planu, to je super za konsolidaciju svega što trebate konsolidirati, porihtati, u?vrstiti, jer Saturn testira kvalitetu i strukturu i sad ve? imate dosta datuma na koji se i Pomr?ina i 29. stupanj Jarca nastavljaju.

Saturn je društveni planet, a i na toj razini Venera grca u govnima i dugovima i ima se tendenciju utopiti u samozavaravanju i nebulozi, tajnama, lažima ili truleži. Škorpion je znak zaduženja, kredita banaka i ovrha. Mo?i koja dolazi iznutra, od ispod, iz podzemlja ili od kriminala. Neptun donosi i pretjerano trošenje imaginarnih novaca ili pretjerano trošenje novaca na iluzije, fantazije, a u kombinaciji s Venerom, na kozmetiku, dekoracije i prezentaciju. Tu i na osobnoj razini pazite jer Neptun je zavodljiva reklama, ponuda predobra da bi bila istinita, tj nije istinita. Na razini Kolektiva ovo su investicije kojima Sistem pokušava zauzdati ili zaustaviti urušavanje, pardon Dubinsku Transformaciju koju u znaku Jarac sprovodi Pluton ve? preko desetlje?a, pogotovo od sije?nja 2020., kad su se u znaku Jarac poklopili Saturn i Pluton i službeno je zapo?eo The Shitshow. Promjena je ve? ovjerena s barem tri pe?ata i Nema Nazad, ali da, tre?i put
7-16.12. Saturn prolazi 29. stupnjem znaka Jarac. To je vanjski Kontekst.
8.12. Posljednja ?etvrt lunarnog ciklusa, što je par dana koji znaju donijeti refleks tj posljednji trzaj, posebno nakon pomr?ine jer nakupi se dosta energije za otpustiti.
9.12. Sunce iz znaka Strijelac sije?e Neptuna pod pravim kutem i nadam se donosi Razrješenje ili Rasvjetljenje neke Nebuloze odn Laži ili Nepravde i na osobnoj razini, da, ali Strijelac je znak Svijeta, a Sunce tu donosi, recimo, arhetip Profesora ili Znanstvenika, vrlo mogu?e u službi Sistema, jer 29. stupanj znaka Jarac je aktivan. Ili arhetip Sve?enika i to Crkvenog poglavara, jer 29. stupanj znaka Jarac je aktivan, pa možda bude konflikata na toj relaciji. Bit ?e borbeno jer
11.12. Sunce u znaku Strijelac i Mars u znaku Ovan su u harmoniji. To se dugo nije desilo, i postoji doza optimizma i strasti u toj kombinaciji, ali i to ima svoje mane. Previše vatre. Mars u znaku Ovan zna biti samoživ i beš?utan, Spit-fire, a Sunce u znaku Strijelac poja?ava ?propovjedni?ki? žar i neutaživu potrebu za dokazivanjem pravi?nosti. Strijelac kad ga prehiti je onako baš ostraš?eni evangelist i naporan AF, a Mars jedva ?eka ve? mjesecima svoj moment.
Koliko ?e konflikt biti fizi?ki nasilan je upitno, a ishod neizvjestan jer Saturn hm kulira, ali ?e tenzija svakako biti javna i razglašena jer
13.12. Merkur iz znaka Strijelac sije?e Neptuna pod pravim kutem i donosi Vijest, a mogu?e i Obmanu. Sve je mogu?e i sve je Distorzirano.
14.12. Totalna pomr?ina Sunca, odn i Mjesec je u znaku Strijelac. Pomr?ine Sunca znaku donijeti blokadu ili nagli zaokret, ali mla?ak je u svakom slu?aju poziv na akciju. Malo jeste sjenovito, al što je tu je. Ponavljam, ovo je tek tre?a od šest pomr?ina na osi Blizanci – Strijelac, tre?i dio pri?e koja ?e dogodine imati svoje nastavke, ali da, jeste vijest i to zna?ajna. Vidjet ?emo, ustvari ?ut ?emo jer planet komunikacije:
15.12. Merkur iz znaka Strijelac se harmoni?no spaja s Marsom u znaku Ovan.

?ut ?emo itekako. Vjerojatno nagla i neo?ekivana vijest, šok ili utrnu?e, gašenje komunikacije, žamora, protoka informacija, cyber attack, pad napona, pad servera, meltdown, shutdown, ne znam, ali evo još tra?eva:
Ove bi pomr?ine mogle pogoditi Ameriku, navodno, jer sve pa tako i države imaju svoje natalne karte. Sjedinjene Ameri?ke Države su dosta mla?ahne, 1776. godište. Plutonova orbita traje 248 godina, a kad je donesena Deklaracija Nezavisnosti, Pluton je, kao i sad, prolazio znakom Jarac i dubinski transformirao tadašnji Sistem. Sjedinjene Države proživljavaju Plutonov povratak, odn vlastitu hm Dubinsku Transformaciju, špica koje je 2023.

Navodno.

Prije toga – pomr?ina Mjeseca, a taj i svi ostali su arhetipovi u videu:

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Unsplash