Skip to content

“Medeja” | Novi singl Sare Renar

Velike su proturje?nosti u shva?anju zna?aja i zna?enja prikaza i/ili predstavljanja Medeje u razli?itim umjetni?kim verzijama: katkad je prikazana kao okrutan ubojica, drugdje kao prevarena, razo?arana žena koja sve ?ini iz o?aja, a Sara Renar uprizorila ju je na svoj, sebi svojstven na?in i pri?a pri?u o ženskoj emancipaciji.

Tekst: Sara Renar
Glazba: Sara Renar

Režija, animacija i dizajn: Ira Buli?
Montaža: Valent Balun

Mix: Ivona Eterovi?
Mastering: Višeslav Laboš
Izvode: Sara Renar (vokal, gitara, synth), Zdeslav Klari? (klavir), Dimitrije Simovi? (bas, synth) te su još korišteni slijede?i semplovi: Vedran Peternel (razni ?udni zvukovi), Miloš Vojvodi? (bubanj), Nenad Sinkauz (razne perkusije i još malo ?udnih zvukova), Ivona Eterovi? (beatovi)

veliko HVALA: Vedran Peternel, Miloš Vojvodi?, Nenad Sinkauz, obitelj Kova?i?ek i Piano centar Zagreb na ustupljenom glasoviru za snimanje, Nikoli i Nenadu iz MyRoom Acoustic Studio – Niš

booking:
STREET PULSE (regija) & UNCLEVANJA PROMOTIONS (svijet)
sara.renar.booking@gmail.com

MEDEJA
prije bih u tristo bitaka nego
jednom rodila u ovaj svijet

ljubav je ja?a od razuma
osveta je ja?a od ljubavi

osveta je ja?a od ljubavi
a ti si dobro unov?io moje uloge

sve glasnija je muzika sve glasnija je ?uješ li je
sve glasnija je muzika sve glasnija je ?uješ li je
sve glasnija je muzika sve glasnija je ?uješ li je

mrtvi su mrtvi a ti ?eš ostati živ
mrtvi su mrtvi a ti ?eš ostati živ
ti ?eš ostati živ i svjedo?iti

kažu da je ljudski griješiti
je li onda ljudski prvo mislit’ na sebe
kažu zlo se ne može sprije?iti
je li onda zlo?in uvijek mislit’ na sebe

you made me do it!

sve glasnija je muzika sve glasnija je ?uješ li je
sve glasnija je muzika sve glasnija je ?uješ li je
sve glasnija je muzika sve glasnija je, ?uješ li?

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom