Skip to content

Locarno Film Festival 2020 | “Biti prisutan” | “To be there”

Locarno 2020

Ovo je Locarno 2020.
Sadašnjost i budu?nost, sa 72 godine povijesti.

11 dana, 6 sekcija i 121 film.
1 web i 3 kina.
83 projekcije na mreži i 103 projekcije u kinima.
49 igranih i 72 kratka filma.

Zatim masterclassevi, razgovori, arhivski film, digitalne platforme, projekti, partnerstva ? U par rije?i, Locarno 2020 – For the Future of Films novo je i hibridno izdanje, koje ?e se održavati na mreži i u kinima u Locarnu, izdanje koje je Locarno Film Festival zamislio i izgradio uz pomo? svojih partnera u godini pandemije virusom COVID-19 i zatvaranja. Nulta godina u kojoj ?e se preispitati doga?anje sa 72-godišnjom poviješ?u, po?evši od jasnog stava: biti prisutan.

Više o festivalu i programu saznajte ovdje.

#prostorslobode


This is Locarno 2020.
The present and the future, with 72 years of history.

11 days, 6 sections and 121 films.
1 web and 3 theaters.
83 screenings online and 103 screenings in movie theaters.
49 feature films and 72 short films.

Then also masterclasses, conversations, archival film, digital platforms, projects, partnerships? In fewer words, Locarno 2020 – For the Future of Films is the new and hybrid edition, which will take place online and in theaters in Locarno, an edition that the Locarno Film Festival wanted, conceived and built with the help of its partners in the year of COVID-19 and the lockdown. A year zero in which to rethink an event with 72 years of history, starting form a precise choice: to be there.

For more info about the festival click here.

#placeoffreedom