Skip to content

Ljubljana: Šetnja u samo?i | Ljubljana: A Walk in Solitude | Nonument Group

Ljubljana

Nonument Group vas poziva u virtualnu šetnju Ljubljanom. Možda ste ve? više puta napravili sli?nu šetnju na putu do škole ili na posao, izbjegavaju?i turisti?ke grupe i javna doga?anja na nekoj od ljubljanskih trgova.

Možda ?e vas umoriti isti prizori iz središta slovenske prijestolnice, koji su posljednjih godina, zajedno s bledskom panoramom i piratskim mleta?kim krovovima, najpopularniji motivi naslovnica i web stranica svjetskih turisti?kih divova.

U ožujku 2020. godine, me?utim, sve se promijenilo. Pozivamo vas da se prošetate poznatom okolinom izmijenjenog grada: Ljubljanom u vrijeme epidemije Koronavirusa.

Sve detalje o pristupanju šetnji možete na?i ovdje.

#ostanidoma


Nonument Group invites you for a virtual walk through Ljubljana. You may have had a similar walk several times on your way to school or to work, avoiding tourist groups and public events in one of Ljubljana’s squares.

You may be tired of the same scenes from the center of the Slovenian capital, which in recent years, along with the Bled’s panorama and Venetian rooftops, are the most popular motifs of the covers and websites of the world tourism giants.

In March 2020, however, everything changed. We invite you to take a stroll around the familiar surroundings of the changed city: Ljubljana at the time of the Coronavirus epidemic.

All the details how to acces the virtual walk you can find here.

#stayhome