Skip to content

Lica Europe | Siniša Labrovi?

Franjo-Tu?man

Pozivamo zainteresirane gra?ane i gra?anke da se uklju?e u umjetni?ku akciju Siniše Labrovi?a.

Hrvatsko predsjedanje Vije?em Europske unije predstavlja jedan od najve?ih i najkompleksnijih izazova u njenoj povijesti od po?etka samostalnosti. Prilika je to da se podsjetimo i povijesnih korijena europskog identiteta iz perspektive nastanka Europske unije. Jedan od glavnih razloga nastanka Europske unije jest ideja suradnje europskih naroda kako bi se u budu?nosti izbjegli užasni doga?aji poput Prvog i Drugog svjetskog rata.
U umjetni?koj akciji Siniše Labrovi?a svi gra?ani dobivaju priliku postati ikoni?ke li?nosti koje su obilježile europski politi?ki, znanstveni, kulturni i umjetni?ki, graditeljski, ekonomski i radni, sportski i drugi život u tih nešto više od 100 turbulentnih godina obilježenih nevjerojatnim postignu?ima, ali i užasnim povijesnim padovima. Život kakav živimo danas, u svakom svom segmentu, živimo upravo zahvaljuju?i i njima pa možemo bez pretjerivanja re?i kako je svatko od nas simboli?ki jednim dijelom i oni.

Stavljaju?i na glavu masku s portretom 22 povijesne li?nosti, u bilo kojoj prigodi životne svakodnevice, na neki na?in priznajemo i osvješ?ujemo historijske korijene osobnog identiteta. Ali stavljaju?i na glavu njihove portrete ne osvješ?ujemo samo taj identitet, nego isti?emo i potvr?ujemo da smo i sami kreatori povijesti, da smo stvaratelji i svoga života i života budu?ih generacija. Uz svijest o prošlosti, projekt je i potvrda naše sadašnjosti i svjesnosti o tome da je svatko od nas svakim svojim ?inom, ma kako se banalan/nevažan i svakodnevan ?inio, i graditelj budu?nosti. Budu?nost ne odre?uju samo “velikani”, nego možda još i više mi žive?i svaki svoj trenutak koji se upli?e u stotine milijuna tu?ih trenutaka i koji time tvore anonimni i mo?ni brod sadašnjosti na svom plovu ka budu?nosti.

Preuzmite svoje maske te postanite i vi, bar na kratki trenutak, jedan dan, Twiggy, Angela Merkel, Rosa Luxemburg, Nadia Comaneci, Marie Curie, Simone de Beauvoir, Sophia Loren, Cicciolina, Marina Abramovi?, Anonimna Europljanka, Anonimna Afrikanka. Ili pak Franjo Tu?man, Josip Broz Tito, Adolf Hitler, Josif Staljin, Albert Einstein, Le Corbusier, Joe Strummer, Franz Kafka, Ivan Pavao II., Cristiano Ronaldo, Sigmund Freud. I neka oni postanu Vi.

Sudionici sami biraju sebi prihvatljiv na?in, mjesto i vrijeme, te mogu?nost anonimnosti, pri sudjelovanju. Maske se preuzimaju do kraja lipnja u uredu udruge Domino, a više informacija o slanju fotografija i videa, prona?ite na facebook doga?aju. Dokumentacija gra?anskog sudjelovanja mo?i ?e se pogledati na stranici Domina i društvenim mrežama projekta.


Siniša Labrovi? konceptualni je umjetnik koji stvara beskompromisne radove i naj?eš?e kroz formu performansa progovara o društveno-politi?kim odnosima. Iako je prije više od godinu dana zagreba?ku adresu zamijenio onom berlinskom, Labrovi? je i dalje jedan od najetabliranijih doma?ih performera.

Lica Europe su dio projekta “Budu?nost politi?kog performansa”, kojim Domino obilježava hrvatsko predsjedanje Vije?em EU, a u okrilju programa ?Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu ? Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.? Zaklade Solidarna te projekta suradnje ACT uz podršku Kreativne Europe.


#prostorslobode