Skip to content

“Ku?a ?asti” | Multimedijalna jednodnevna manifestacija u zagreba?koj Mo?vari

Ku?a ?asti cover

“Ku?a ?asti” multimedijalna je jednodnevna manifestacija u klubu Mo?vara koja ?e se održati 26. rujna 2020. Cilj manifestacije je okupiti novu publiku na mjestu gdje se predstavljaju razli?iti kulturni sadržaji, potaknuti ih da se bave umjetnoš?u, prate umjetni?ke programe, aktivno sudjeluju u njima, te ih zainteresirati za neke forme ili umjetni?ke izraze.

Svi umjetni?ki sadržaji izloženi na manifestaciji bit ?e okarakterizirani zajedni?kom temom ?ulica?. Ku?a ?asti je organizirana u suradnji Akademije dramske umjetnosti Sveu?ilišta u Zagrebu te Kluba Mo?vara.

Za oslikavanje zidova terase Mo?vare zaduženi su street art umjetnici Marin Remi? i SARME.

Program nudi i kazališnu predstavu!

U dvorani Mo?vare održavaju se projekcije filmova mladih autora. Na terasi Mo?vare izloženi su radovi Marka Dajaka, studenta 2. godine diplomskog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Popratni program donosi koncerte alternativne glazbe u dvorištu Mo?vare. Manifestacija “Ku?a ?asti” diplomski je projekt na odsjeku Produkcije Akademije dramske umjetnosti Sveu?ilišta u Zagrebu. “Ku?a ?asti” realizirana je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Studentskog zbora Sveu?ilišta u Zagrebu i Studentskog centra u Zagrebu.

Ulaz je za sve posjetitelje slobodn. Radi poštivanja epidemioloških mjera, ulaz ?e biti ograni?en. Dodatne informacije o programu manifestacije i detaljan raspored doga?anja mo?i ?ete uskoro saznati ovdje.

Autorica projekta: Hana Zrn?i? Dim, 2. god. diplomskog studija Produkcije scenskih i izvedbenih umjetnosti

Mentori: dr.sc. Snježana Banovi?, red. prof. art., dr. sc. Iva Hraste So?o, doc. art., Mario Gigovi?, umj. asist.

Asistenti produkcije: Tena Star?evi?, Marija Škember, Tea Ovni?evi?, Lada Brneti?, Ante Pijaca

Dizajner vizualnog identiteta: Marin Remi?

#prostorslobode