Skip to content

Kazalište Mala scena | Padobranci ili o umjetnosti padanja

https://www.youtube.com/watch?v=ZpbaFVKIa3g

Predstava za djecu, 3+.

Koja to sila svijet drži na okupu? Zašto ljudi na “dnu” zemaljske kugle jednostavno ne padnu? Je li prva lekcija iz letenja zapravo u?enje padanja? Privla?e li se suprotnosti? Zašto nas neki ljudi privla?e, a drugi odbijaju?

Gravitacija je jedna od najsnažnijih sila u životu ?ovjeka. Malo dijete se vrlo rano upoznaje s njenim djelovanjem, pokušavaju?i na?initi svoje prve korake. U toj zada?i ono pada pa se vlastitim snagama ustane, zatim opet pada pa ustaje? dok ne nau?i hodati. Upravo takav je i cijeli naš život – protkan uspjesima, ali i padovima. Svi smo mi pomalo padobranci!

Premijera predstave bila je 8. ožujka 2006. na festivalu VISIONI DI FUTURO, VISIONI DI TEATRO u Bologni, Italija, gdje je do?ekana s ovacijama. Od tada je predstava doživjela veliki me?unarodni uspjeh te je gostovala na svim važnijim svjetskim festivalima kazališta za djecu i mlade na pet kontinenata.

#prostorslobode