Skip to content

KUD NIKUD: Judita Frankovi? Brdar & Ivor Martini?: Ružno pa?e | Judita Frankovi? Brdar & Ivor Martini?: Ugly duckling

Ružno pa?e

Jedna od najcitiranijih bajki Hansa Christiana Andersena u adaptaciji samostalnog umjetnika Ivora Martini?a, te u interpretaciji Judite Frankovi? Brdar, tako?er samostalne umjetnice.

#ostanidoma


One of the most cited fairy tales of Hans Christian Andersen in the adaptation of the independent artist Ivor Martini?, and in the interpretation of Judita Frankovi? Brdar, also an independent artist.

#stayhome