Skip to content

Jedinstveni umjetni?ki kalendar | Humanitarna akcija Djelovanje

Za 12. mjesec ekipa Botani?ara planirala je skupnu izložbu u Botani?aru kako bi poduprli humanitarnu akciju Djelovanje za pomo? Udruzi Krijesnica udruzi za pomo? djeci i obiteljima suo?enim s malignim bolestima.

Autori koji su se uklju?ili donacijom ilustracije:

 1. Marina Mesar ? OKO / So? What exactly is love?
 2. Tea Juriši? / Ruka Podrške
 3. Ivana Pipal / Stvaranje mogu?nosti
 4. Slaven Kosanovi? – Lunar / Flying Roots
 5. Nikolina Žab?i? / Daj malo života
 6. Rina Barbari? / Tratin?ica
 7. Dominik Vukovi? / Susret vrijedan življenja
 8. Marin Remi? / Glava
 9. Nikica Jurkovi? / Ples
 10. Nikola Grabovac / ?arobni šešir
 11. Maja Biondi? / Pomaga?
 12. Mislav Leši? / Županja
 13. Jelena Oroz / Igralište

S obzirom na novonastalu situaciju radove i akciju ?ete mo?i popratiti online, a uklju?iti se možete na dva na?ina:
I. Kupovinom ONI limited edition kalendara / 125kn
Kupovinom limited edition ONI kalendara po cijeni od 125kn doniraš 100kn udruzi Krijesnice za podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti

Zašto odabrati kalendar?

Kalendar sadrži ilustracije 13 renomiranih mladih umjetnika, printan je u mat printu na debljem 190g papiru s perforacijom što zna?i da svih 13 ilustracija lako možete odvojiti i uokviriti za sebe ili za dar.

Kalendar sadrži set vouchera za popust na kupovinu kod 6 divnih doma?ih brendova:

Luftbremzer gin / Kokolach kolach / Korica artisan pekarnica / People2people namazi / Buzdovan apple cider / Kofer gift shop

Kako do kalendara?

detalji / @djelovanje

rezervacije / vanja@djelovanje.hr / dm

preuzimanje / Kofer, Gunduli?eva 13 / slanje

II. Kupovinom originala radova putem aukcijske prodajne izložbe / online 9.-22.12.

Kupovinom originala ilustracija iz kalendara putem on-line aukcije finalnu donaciju pove?avaju za iznos postignute cijene.

Više informacija o cijeloj akciji možete saznati na Facebook eventu.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom