Skip to content

Izložba “Tok” Nike Petkovi? | Gradska galerija Striegl

Gradska galerija Striegl predstavlja novu izložbu, umjetnice, fotografkinje Nike Petkovi? naziva “Tok”. Izložba se za javnost otvara 13. studenog u 19 sati i publika ju može pogledati do 30. studenog u radnom vremenu galerije.

Nika Petkovi? kroz ovaj rad donosi u fokus fotografiju i video koje tretira kao primarna sredstva svoje umjetni?ke ”opservacije”.

Predmet njenog vizualnog narativa je naizgled neidentificirani prostor grada u kojem su locirane prepoznatljive karakteristike svojevrsnog modula postindustrijske tranzicije, a upravo je to stanje u kojem se nalazi veliki broj gradova ?ije javne prostore dijelimo i anticipiramo.

Odabravši šest specifi?nih i to?no odre?enih gradskih lokacija, Nika Petkovi? se usredoto?uje na na?ine kako preispitivati prošlost i njene prisutne kontinuitete u sadašnjosti.

Autorica sama naglašava kako “u ovom fragmentarnom eseju suprotstavlja odnose izme?u stati?nog i dinami?nog, tretiraju?i sliku u pokretu kao proširenu fotografiju. Postavom, ali i sadržajem suprotstavljaju se trajanje i trenutak, kretanje i nepokretnost, prošlost i sadašnjost, propadanje i nestajanje, sugeriraju?i aktualni tok grada koji se pretvorio u svakodnevnu ?ekaonicu promjena i neostvarenih društvenih nadanja.”

Izložba je dio izložbene sezone Gradske galerije Striegl u 2020. godini i sufinancirana je sredstvima Grada Siska i Ministarstva kulture RH.

U Gradskoj galeriji Striegl možete održavati potrebnu distancu, a dezinfekcijska sredstva i druge higijenske potrepštine su osigurane.NIKA PETKOVI? (1992., Rijeka) magistrirala je filmologiju na Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta u Bologni, u Italiji. U svom radu bavi se istraživanjem odnosa izme?u filmske i fotografske slike u suvremenoj umjetnosti, kao i njihovom doprinosu u nastanku medijske nostalgije. Radila je kao istraživa?ica i montažerka arhivskih filmova na nekoliko umjetni?kih projekata i filmova, sura?uju?i s filmskim arhivima i kinotekama (Cineteca di Bologna, Archivio Home Movies, itd.) Osim filmske umjetnosti njeno podruc?je interesa posebno je fokusirano na fotografiju. Izlagala je na nekoliko grupnih i samostalnih izložbi, me?u kojima su Festival Fotografia Europea 2017., Athens Photobook Festival 2019., te festival ARTE FIERA 2019. u Bologni. Trenutno živi i radi u Zagrebu.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom