Skip to content

“Istraživa?ke filmove odbijaju i festivali i televizije, a s Rab Film Festivalom to želimo promijeniti”

raff_2020_horizontalni-HR

Rab Film Festival koji organizira naš nagra?ivani dokumentarist i novinar Robert Zuber, ove godine održat ?e se u nešto skra?enom izdanju. Prikazat ?e dva filma u jednoj ve?eri, 22. kolovoza, i to u popularnom Kaich cinema – kinu na barkama.

U jeku pandemije koja je naglava?ke preokrenula kulturni sektor, a konstantna neizvjesnost s kojom se tek u?imo živjeti u?inila brojne manifestacije neodrživima – ipak nije sve tako sivo. Kao što kaže i naš sugovornik Robert Zuber, nagra?ivani dokumentarist i novinar te jedan od organizatora Rab Film Festivala, filmska scena je doista žilava. Tako je i RAFF na veliku radost kako organizatora, tako i publike koja ga je zavoljela još od prvog, prošlogodišnjeg izdanja, uspio nadi?i gotovo sve prepreke i makar samo na jedan dan, 22. kolovoza, donijeti najbolje od istraživa?kog filma svojoj publici. I uz to biti jedan od možda i epidemiološki najsigurnijih doga?anja u Hrvatskoj – obje ?e najavljene projekcije filmova, ?Mater? Jure Pavlovi?a i dokumentarac ?Current Sea?, publika gledati na barkama. 

Kako ?e ove godine izgledati Rab Film Festival? Na koje ste sve prepreke nailazili u organizaciji u doba pandemije?

Imali smo ?ak pet, šest verzija festivala o kojima smo razmišljali. I onda smo shvatili da nam je zaista teško osigurati ne samo financije u ovom vremenu, ve? i nam se ?ini da je epidemiološko stanje na Rabu vrlo dobro i tako smo htjeli da ostane. Odnosno da ne budemo slu?ajno nekakav uzrok problema. Zato smo se odlu?ili za ono što je prošle godine bilo najatraktivnije, a to je Kaich cinema, kino na barkama. Htio bih se zahvaliti pritom i Gradu Rabu, Pu?kom otvorenom u?ilištu te hotelima Valamar koji su ostali uz nas i pomogli nam da idemo s barem jednim danom. A i svi naši suradnici, od Ministarstva titlova, Arena studija, svih onih koji nam omogu?avaju i ozvu?enje, rasvjetu, produkciju i PR – odlu?ili su raditi uz minimalne naknade. I to želim istaknuti, ne samo da im se zahvalim, nego zato što se od njih ne može o?ekivati da tako rade dovijeka. Baš kao i glazbenici o kojima je bilo rije?i ovih dana, i mi u filmu i na festivalima imamo vrijedne suradnike za koje obi?no nitko ne ?uje i nitko ih ne poznaje. Ako ?emo i od njih o?ekivati da rade besplatno jer su u kulturi, onda se tu radi o pitanju odnosa kakav mi imamo prema kulturi i našeg društva koje nazivamo kulturnim. Nadam se da ne?e cijela jedna industrija biti svedena na to da radi u ime idealizma, jer idealizam ne pla?a ra?une. A ra?uni, kao i COVID, ne mare za to tko je umjetnik a tko ne. Utoliko sam zahvalan svima koji su podržali naš festival i odlu?ili da od jedne male pri?e u?ine kontinuiranu manifestaciju koja ne?e nestati tek tako. Pri tom ne želimo biti bahati. Ako ste primjetili, naš festivalski PR vrlo je takti?an. Zašto? Zato što živimo u eri u kojoj su brojni drugi festivali morali biti otkazani. Iz poštovanja prema našim kolegama ne želimo od toga raditi veliku reklamu, predstaviti to kao veliki happening, ve? to radimo na neki na?in u ime svih ostalih festivala. Moram zato spomenuti i da nakon nas kre?e Liburnia Film festival, Bra? film festival se tako?er održava, Motovun ide na neku varijantu putuju?eg festivala, vidjet ?emo što ?e biti s Pulom? Dakle festivalska scena nije se predala. I mislim da smo mi žilava industrija, ali ne želimo likovati, ve? napraviti naš festival u ime svih ostalih – u ime, a ne u inat.

Cijeli ?e se dakle festival, koji ?ine dvije projekcije, odviti na barkama? Znamo da su sada drive-in kina popularnija no ikad, kako bismo onda ovo mogli nazvati?

Boat-in kino! Taj program Kaich kina smo radili i prošle godine, a to je i nama bio prvi put da nešto takvo radimo. Do tada ni u Europi nije postojalo takvo festivalsko gledanje filmova na barkama, ali zbog COVID-a je i u Parizu, na Seini, održano nešto sli?no, a drago nam je i da su naši kolege i suradnici prepoznali vrijednost tog koncepta koji smo zapo?eli prošle godine te ga ove godine primijenili i u svojim sredinama. Ali nama je to dio festivala i vjerujemo da ?emo i ove godine motivirati Rabljane, ali i one sa susjednih otoka da do?u i pogledaju ta dva filma.

RAFF se održava pod nazivom ?Festival istraživa?kog filma?. Kako ste ove godine uklopili ova dva naslova u koncept festivala?

Ove godine smo išli samo na film kao neku esenciju festivala. Prikazat ?emo dva filma- jedan je igrani film Jure Pavlovi?a “Mater”. Drugi je “Current sea”. To je sjajan ameri?ki ekološki dokumentarac, koji govori o kambodžanskim ribarima kojima na granici vijetnamski ribari kradu ribu na suludi na?in, uništavaju?i morsko dno. Što na neki na?in korelira i s iskustvima hrvatskih ribara s talijanskim ribarima i mislim da mislim da ?e se dosta ljudi mo?i poistovjetiti s ovom pri?om. Ovo je i njegovo prvo prikazivanje nakon ameri?ke premijere.  Mi smo s RAFF-om i istraživa?kim filmom ušli u žanr kojeg nije baš zastupljen na ostalim festivalima. Dokumentarni film je i vokacija iz koje ja kre?em, a primje?ujem da sada istraživa?ki dokumentarni film sve više ustupa mjesto umjetni?kom filmu, kreativnom dokumentarcu. To apsolutno ne zna?i ništa loše, štoviše, ali ono što jest problem je ?injenica da se to doga?a nauštrb istraživa?kih dokumenatarca pa velik dio filma zapravo i ne vidi puno ljudi. Onda smo, s Lejlom Dedi?, našom selektoricom i urednicom na Al Jazeeri Balkans i Vladanom Petkovi?em, vrlo iskusnim kriti?arem i selektorom, po?eli razgovarati i o tome da postoji i istraživa?ki podžanr igranog filma. Recimo, govore?i o filmu ?Mater?,  to je za nas istraživanje odnosa jedne generacije prema svojim roditeljima. I obrnuto. Govori se o generaciji koja je otišla iz države, treba se vratiti brinuti za majku, osobu s kojom je vrlo teško stvarati odnos. To je i jedna tabu tema, tema o kojoj ne pri?amo, tako da se ona idealno uklapa u naš koncept.


Ostatak intervjua pro?itajte na: https://www.vecernji.hr/kultura/istrazivacki-film-odbijaju-i-festivali-i-televizije-a-s-rab-film-festivalom-to-zelimo-promijeniti-1424547 – vecernji.hr