Skip to content

Imamo pravo znati – vlast nam ne smije skrivati | Me?unarodni dan prava na pristup informacijama

https://www.facebook.com/watch/?v=683416388936280

Me?unarodni dan prava na pristup informacijama, 28. rujan, Gong obilježava prigodnom tribinom koja ?e tematizirati najavljene izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama, ve? tre?im od kako je donesen 2013. godine.

Nakon sedam godina provedbe, Zakon i dalje nije zaživio u punoj mjeri, o ?emu svjedo?e novinari i novinarke koji-e su ?esto prisiljeni_e voditi iscrpljuju?e birokratske bitke da bi došli do podataka od javnog interesa. Iskorištavaju?i ?injenicu kako u Zakonu nema mehanizama prisile, pojedine institucije vlasti ignoriraju obavezu pružanja informacija ili pak zlorabe zakonske odredbe kako bi otežali i/ili onemogu?ili pristup podacima.

Ured povjerenika za pravo na pristup informacijama lani je rješavao 814 žalbi od kojih se preko polovine odnosilo na ignoriranje zahtjeva, odnosno šutnju uprave. S druge strane, kada odbijaju odgovoriti na zahtjev, vlasti i ustanove naj?eš?e se pozivaju na zaštitu osobnih podataka, poslovnu ili profesionalnu tajnu ili optužuju za zlouporabu prava one koji inzistiraju na odgovoru.

U kojoj mjeri imamo pravo znati i tko nam sve spoji na putu prava na pristup informacijama, u ponedjeljak raspravljaju:
Zoran Pi?uljan, povjerenik za informiranje
Danka Derifaj, novinarka RTL Televizije
Andrej Dimitrijevi?, novinar portala Telegram
Mate Zec, stru?ni suradnik udruge Biom
Moderatorica: Oriana Ivkovi? Novokmet, izvršna direktorica Gonga.

#prostorslobode

Foto: Kurs za Gong