Skip to content

R+ tv | #hešteg: #RokOtok #reciklaža

#RokOtok Novinar, bloger i digitalni pionir iz Zagreba Domagoj Jakopovi? Ribafish je li?nu tragediju gubitka sina preto?io u akciju koja spaja njega, snove koje je imao njegov sin Rok i djecu koja žive na otocima u Jadranskom moru. Ribafish 2020. kre?e u drugu etapu plivanja od otoka do otoka na jadranskoj obali, donose?i sa sobom akcije pokretnih biblioteka i ?iš?enja obale i mora. Na taj na?in održava sje?anje na svog sina. 

#reciklaža Globalna svijest o recikliranju doživljava vrhunac. O tome kakva je situacija u Bosni i Hercegovini govori Amela Hrbat. Ima li jedna od pionirki dizanja svijesti o recikliranju odgovor na pitanje možemo li promijeniti svoje navike? 

#hešteg #RokOtok #reciklaža

http://www.youtube.com/ajbalkans
http://facebook.com/ajbalkans
http://instagram.com/ajbalkans/
http://twitter.com/ajbalkans
http://balkans.aljazeera.net