Skip to content

“Hell Is Round The Corner”, Tricky | autobiografija/autobiography

Tricky

Ova jedinstvena autobiografija nije samo portret nevjerojatnog umjetnika, ve? je i komad društvene povijesti prepun izvanrednih anegdota i glasova s ??margina društva.

Tricky ispituje kako mu je kreativnost pomogla da prona?e druga?iji put do svojih ro?aka, od kojih su neki bili borci i gangsteri i kako je samoubojstvo njegove majke dobilježilo njegov ?itav život, i kreativno i psihološki. Svojim jedinstvenim naslje?em i iskustvom, njegova ?e pri?a biti jedna od najomraženijih glazbenih autobiografija desetlje?a.

Knjigu možete od 20. kolovoza kupiti ovdje.

#prostorslobode


This unique, no-holds barred autobiography is not only a portrait of an incredible artist – it is also a gripping slice of social history packed with extraordinary anecdotes and voices from the margins of society.

Tricky examines how his creativity has helped him find a different path to that of his relatives, some of whom were bare-knuckle fighters and gangsters, and how his mother’s suicide has had a lifelong effect on him, both creatively and psychologically. With his unique heritage and experience, his story will be one of the most talked-about music autobiographies of the decade.

You can order the book from 20th August here.

#placeoffreedom