Skip to content

“Halieutica”, Maja Bachler | Izložba na Mljetu

Maja Bachler

Ve?eras se u Galeriji Stara Skula u Gove?arima na otoku Mljetu, u 21 sat, otvara izložba naziva Halieutica umjetnice Maje Bachler.


Maja Bachler ro?ena je 1983. godine u Zagrebu. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu i likovnu kulturu na Nastavni?kom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Za vrijeme studija jedan semestar provodi na Ulsterskom sveu?ilištu u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru Erasmus programa, a potom odlazi na umjetni?ku rezidenciju u Belgiju. Od 2016. godine ?lanica je HDLU-a. Izlagala je samostalno i grupno od ?ega izdvaja izložbe poput 32. Salona mladih, 11. Erste fragmenata, 12. Trijenala kiparstva te Suvremenih odjeka antike u Gliptoteci HAZU.

U svom radu koristi razne pristupe i tehnike, iako je najzastupljenije slikarstvo, ona se bavi i kiparstvom, grafikom, digitalnim crtežom i kolažem.

#prostorslobode