Skip to content

Genijalan eko projekt kod Rastoka | Tree Elements

Tree Elements je naziv iza kojeg stoji genijalan projekt izgradnje ekološki i socijalno svjesno odmarališta. Skriveno u netaknutim šumama Rastoka u Hrvatskoj, Tree Elements s jednakim poštovanjem do?ekuje putnike i tražitelje skloništa.

Stvaraju?i najljubaznije ekološko odmaralište na drvetu na svijetu i posve?uju?i se šumi uz vra?anje ljudima i majci prirodi, uto?ište ?e biti izgra?eno od lokalnih materijala. Ali njihova se ideja proteže i dalje od gradnje. Život u elementima drveta pri?a je o zajednici i o?uvanju prirodne i kulturne baštine.

Pomozite im ostvariti njihov san. Želite li doprinijeti i biti dio pri?e o elementima stabla? Prijavite se na Tree Elements bilten, primite obavijest o njihovoj Kickstarter kampanji i dobit ?ete priliku osvojiti nešto izvanredno.


Tree Elements crew is on a mission to build an environmentally and socially conscious retreat like no other. Secluded within the pristine forests of Rastoke, Croatia, Tree Elements greets travelers and shelter-seekers with equal respect.

Creating the kindest treehouse eco retreat in the world and devoting ourselves to the forest while giving back to the people and to Mother Nature, the retreat will be built with locally sourced materials. But our idea stretches way beyond construction. Life at Tree Elements is a story of community and conservation of natural and cultural heritage.

Help them make their dream come true. Want to contribute and be a part of Tree Elements story? Sign up for the newsletter, get notified about the Kickstarter campaign (starst on 30th November!9, and get a chance to win something extraordinary!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto & Video: Tree Elements

https://www.facebook.com/578102952716165/videos/853708252040354