Skip to content

Future archaeology ? povratak s Mjeseca | future archeology ? a return from the moon | Fabian Anselm Orasch

MSU galerija, 2.10. – 25.10. 2020 / otvorenje: petak, 2.10.2020. u 19 sati

Izložba berlinskog vizualnog umjetnika Fabiana Anselma Orascha u središnjem fokusu ima umjetnikovo preispitivanje perceptivnih pomaka s kojima se neprestano susre?e u okolini koja ga okružuje. Orasch ?e u Zagrebu pokazati nove kiparske radove, instalacije i objekte.

U vremenima ?novog normalnog?, kada su se gotovo sve naše aktivnosti i sadržaji preselili u nama neku nevidljivu sferu, održavaju?i se na nekom digitalnom obliku, virtualno, online i ?beskontaktno?, njema?ki umjetnik Fabian Anselm Orasch doputovat ?e iz Berlina u Zagreb s jednom potpuno druga?ijom misijom. Orasch ?e pak danima biti fizi?ki prisutan u jednom sasvim ?nevirtualnom? i opipljivom prostoru MSU galerije Muzeja suvremene umjetnosti, prostoru kojega ?e pritom dijelom transformirati u – mjese?evu koru. Referiraju?i se, izme?u ostalog, na atmosferu i nevidljivu strukturu Zagreba, zajedno sa svojim suradnicima te uz upotrebu raznih materijala poput gipsa, šljunka i žice, Fabian Anselm Orasch stvarat ?e tako in situ nove radove, umjetni?ke instalacije kojim ?e nas još jednom podsjetiti na upornost kojom objekti zadržavaju osobine svoje materijalne prirode, kao i na neposredni fizi?ki i psihološki prostor koji slijedom toga prisvajaju.

Orasch ?e u Zagrebu pokazati nove kiparske radove, instalacije i objekte. Izložba se temelji na dvije polazišne to?ke, umjetnikovom skulpturalnom interesu za bit i prirodu stvari i njihovo prostorno-atmosfersko supostojanje, te na umjetni?koj rezidenciji koju je tijekom srpnja 2019. godine proveo u Zagrebu, a ?iji ?e rezultati prona?i skulpturalni odjek u izložbenom prostoru.

Jedan od primjera je bijeli gipsani reljef, koji zauzima stražnji dio izložbenog prostora. Orasch gipsom prekriva siluete svakodnevne arhitekture. Gledatelj je suo?en s komadom bijelog, hrapavog mjese?evog krajolika koji sažima razli?ite perspektive u formi tableaua. Orasch i u drugim radovima hotimice koristi tehniku raspršivanja gipsa kao sredstva otu?enja. Tako ?e se tijekom obilaska izložbe akumulirati narativ o perceptivnim pomacima.

Fabian Anselm Orasch stvara radove koji se temelje na istraživanju lokalnog konteksta. Oni funkcioniraju samostalno ali i u odnosu na druge elemente postava. Izložbeni artefakti dolaze iz poznatog svijeta, ali tvore za?udne, nove i nama strane cjeline koje ne možemo lako identificirati. Pri tome koristi estetske i funkcionalne aspekte koji su mu poznati iz arhitekture, urbanog planiranja, znanosti, prirode te konteksta mjesta u kojem izložba nastaje. To poti?e promatra?a da uspostavlja osobne imaginativno-asocijativne svjetove.

Fabian Anselm Orasch je traga? bez zadanog cilja, njegov unutarnji kompas je nepredvidiv. Luta urbanim prostorima, pristupa im kroz fotografiju, uvijek fasciniran materijalnoš?u svojstvenom funkciji stvari. Svaki materijal, svaka površina, svaki oblik za njega ima život, svoj vlastiti život. Orasch dekontekstualizira materijale, smješta ih u nove odnose. Kao na pozornici, stvarima doslovno udahnjuje zna?aj i od njih stvara druga?ija stanja i ne-stanja ? kazalište materijala.

Središnja zada?a izloženih radova je podsjetiti nas na upornost kojom objekti zadržavaju osobine svoje materijalne prirode, kao i na neposredni fizi?ki i psihološki prostor koji slijedom toga prisvajaju. Upravo tu postaje o?igledan naziv izložbe. Otvorenost budu?nosti ne ostavlja sadašnjost netaknutom. ?Doga?a se pomak, upravo toliko da i dalje mislimo da prepoznajemo ono što nas okružuje. Nešto je ?udnovato u poznatom, a s vremenom strano postaje poznato? objašnjava Orasch.

Kustosica: Nataša Ivan?evi?, muzejska savjetnica

#prostorslobode