Skip to content

FIUME FANTASTIKA: fenomeni grada | Otvorenje izložbe 28.8.2020.

FF_WEB_cover

?Fiume Fantastika: Fenomeni grada? središnja je izložba programskog pravca Slatko i slano realizirana u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Zasnovana na recentnim istraživanjima DeltaLaba – Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam pri Sveu?ilištu u Rijeci, izložba prati posljednjih stotinu i pedeset godina urbane povijesti Rijeke tijekom koje grad doživljava radikalan rast i postaje globalno prometno i industrijsko središte. ?Fiume Fantastika: Fenomeni grada? je izložba, novo urbano ?vorište i iskustveno-spoznajni prostor koji pri?a i tuma?i povijest modernog urbanog razvoja Rijeke i njezine regije prate?i utjecaje ekonomskih, politi?kih i društvenih procesa na arhitekturu grada.

Izložba i prate?a publikacija rezultat su istraživanja turbulentne povijesti u kojoj je Rijeka prolazila kroz razli?ite društveno- politi?ke sustave i teritorijalne ustroje, a pritom se fokus urbanog razvoja u bitnoj mjeri temeljio na novim tehnologijama i na ekonomskim u?incima.

U takvim okolnostima nastale su specifi?ne arhitekture i urbani fenomeni koje nadilaze pitanja stila, jezika ili estetike i koje generiraju vlastitu, lokalno-specifi?nu i autonomnu urbanu kulturu. Slobodno kombiniraju?i problemske teme i izlaga?ke žanrove, izložba raspoznaje i obrazlaže urbane fenomene na preklapanjima društvenih i arhitektonskih projekata. Radikalne transformacije topografije, neo?ekivane prenamjene zgrada, brutalni sudari prirode i industrije tek su neki od elemenata složenog mozaika do sada neispri?ane pri?e o urbanim poukama Rijeke.

Izložba je postavljena u deset paviljona, od kojih svaki tematizira odre?eni rije?ki fenomen: Granice, Luka i željeznica, Mreže, Kino: ?Stižu ljudi!?, Grad, Pala?a, Zajedni?ko tlo, Dokolica, Spomenici i Fantasti?ne zone.


PROGRAM OTVORENJA:

? petak, 28.8.2020.

20:30 > vodstvo izložbom*

21:30 > vodstvo izložbom*

22:30 > vodstvo izložbom*

Nakon otvorenja izložbe uz stru?na vodstva izložbom nastavljamo s glazbenim programom TIPSY! Ovaj klupski format koji od 2016. u Rijeci prezentira eklekti?ne DJ i live nastupe, nerijetko na specifi?nim lokalitetima grada, ovoga puta dovodi dva rije?ka DJ-a, jedan je rezident programa di.merkl, te drugi Samo Tako, svestrani producent i vlasnik renomirane Ineerspace etikete.

*S obzirom na preporuke HZJZ-a za sprje?avanje zaraze boleš?u COVID-19 broj posjetitelja koji istovremeno mogu biti u izložbenom prostoru ?e biti ograni?en. Upute ?ete dobiti po samom dolasku u prostor i unaprijed vam želimo zahvaliti na razumijevanju.

? subota, 29.8.2020.

11:00 okrugli stol ?Fiume Fantastika: fenomeni grada? Više detalja o sudionicima stiže uskoro!

RADNO VRIJEME I ULAZNICE: Ulaz na dan otvorenja (28. 8. 2020.) je slobodan. Izložbu je mogu?e od 29. 8. do 13. 9. 2020. posjetiti svakim danom od 17 do 21 sat. Od 14. 9. do 1. 12. 2020. izložba ?e biti otvorena svakim danom od 11 do 21 sat. Pojedina?na cijena ulaznice za vrijeme trajanja izložbe je 30 kuna. Ulaz je slobodan za djecu do 7 godina, te nezaposlene i umirovljenike uz predo?enje važe?ih dokumenata. Djeca i mladi do 18 godina, studenti, zaposlenici Sveu?ilišta u Rijeci te ?lanovi strukovnih udruga i organizacija uz predo?enje važe?ih dokumenata ostvaruju popust od 50% na pojedina?nu ulaznicu.

POSEBNA NAPOMENA: Najavljeno doga?anje organizirano je uz poštivanje svih preporuka HZJZ-a za sprje?avanje zaraze boleš?u COVID-19. Radi zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja svojih najmilijih, svi se sudionici i posjetitelji pozivaju na poštivanje preporuka: poja?anu osobnu higijenu, fizi?ku udaljenost te nošenje zaštitnih maski za lice.


#prostorslobode