Skip to content

Filmski ponedjeljak u tonu tropske melodrame | Subversive Festival

U sklopu 13. Subversive Festivala održava se  i natjecateljski program 13. Subversive Film Festivala i to sve do ponedjeljka 7. prosinca. Program donosi dvadesetak recentnih filmskih naslova koji su obilježili teku?u godinu i problematiziraju socijalne nepravde, društvene promjene, ženska prava i prava manjina, queer estetiku, studentske i radni?ke pokrete, te naslje?e kolonijalizma, a natje?u se za nagrade Wild Dreamer za najbolji dokumentarni i igrani film.

Prvi ponedjeljak SFF-a donosi tropsku melodramu brazilskog redatelja Karima A?nouza Nevidljivi život Eurídice Gusm?o nagra?enu u Cannesu Un Certain Regard priznanjem. Prema rije?ima selektora Dragana Rubeše ?u tsunamiju ekscesnih narativa brazilskog autorskog revolta u eri Bolsonara, A?nouz je jedan od rijetkih sineasta koji se priklonio retorici transparentne tropske melodrame, stavljaju?i u prvi plan nemogu?i dijalog tijela i duha, s referencama na kasnog Fassbindera?.

Temelji se na istoimenom romanu književnice Marthe Batalhe i prati sudbinu dviju sestara u Rio de Janeiru od 50-ih do 70-ih godina. Guida slijedi slobodu. Eurídice postaje zato?enica rigidnog obiteljskog poretka. Guida živi za ljubavnu žudnju, a Eurídice za glazbu. One su recipro?ne osobnosti u frakturi sna i stvarnosti. Iako Guidin odabir slobode i Eurídicein obiteljski kavez proizvode identi?na razo?aranja i izdaju iluzija.

A prema rije?ima filmskog kriti?ara Jurice Pavi?i?a ?film je prava gozba za o?i, sjajna demonstracija retro-šika koja podsje?a na najpopularnije filmove Wong Kar-waija (In the Mood For Love), no ima nešto i od Almodovara i Fassbindera?.

Film je na rasporedu zagreba?kog kina Kinoteka s po?etkom u 17:30 sati.

U istom kinu s po?etkom u 20 sati na rasporedu je dokumentarni film Metamorfoza ptica portugalske redateljice Catarine Vasconcelos, višestruko nagra?ivani i krajnje osebujni filmski hibrid. U pitanju je za?udna oda odsutnom matrijarhu ?ije ime tvori vezivno tkivo triju generacija jedne portugalske porodice koja gaji ornitološke fascinacije.

U maniri magi?nog realizma ova obiteljska saga transformira svakodnevni život u privi?enje utemeljeno u imaginarnim pismima. Pri filmskom kazivanju ove istinite pri?e Vasconcelos se ne zadovoljava ?injenicama i kronologijom te stalno probija granice dokumentarizma ? rezultat je krajnje inovativni filmski hibrid, koji zna zakopati obiteljske tajne i prekriti ispovijesti valom koprene na na?in koji je miljama udaljen od utabanih staza autobiografskog filma.

?itava dokumentarna konkurencija te dio igrane konkurencije uz kino Kinoteka može se pogledati i online na platformi volimdokumentarce.net gdje ?e filmovi biti dostupni za gledanje do 7.  prosinca bez posebnog dnevnog rasporeda.

Popis filmova dostupnih online: https://subversivefestival.com/sf20/3752/