Skip to content

Exit Life Stream | Festival koji je okupio 400.000 ljudi diljem planete

Exit LIfe Stream cover

Uz zvuke ?Hallelujah? Leonarda Cohena završen je ?etvorodnevni Life Stream festival, na kome su, u cilju podrške Svetskom programu za hranu Ujedinjenih naroda, nastupili neki od najve?ih elektronskih izvo?a?a na svijetu. Iako je do po?etka emitiranja održanih nastupa ostalo to?no deset dana, sude?i po 400.000 pregleda prvog teasera, publika širom svijeta nestrpljivo ?eka snimke nastale protekla ?etiri dana na Petrovaradinskoj tvr?avi. Premijerno emitiranje nastupa techno dive Charlotte de Witte, odjeknulo je u svetskoj glazbenoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i ?injenice da je EXIT jedan od rijetkih festivala na planeti koji je umjesto virtualnog svijeta publici ponudio punokrvno živo iskustvo.

Exitov Life Stream, projekat realiziran u partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija (WFP), otvoren je 3. septembra internacionalnim panelom “Svjesna muzika”, na kojem su pri?ali ?elni ljudi WFP-a, David Beasley i Exita, Dušan Kova?evi?. Beasley je istakao kako je zbog pandemije Covid-19 broj ljudi izloženih ekstremnoj gladi porastao na ?ak 270 milijuna, što je pove?anje od preko 80% u odnosu na prethodnu godinu. Prema mišljenju Dušana Kova?evi?a, ako ?ovje?anstvo ne promjeni pravac kojim ide, za samo nekoliko desetlje?a naša planeta može postati nenastanjiva uslijed pogoršanja klimatskih promjena. On je dodao da Life Stream-om EXIT želi postaviti dobar primjer i podstaknuti druge festivale da upotrebe svoj medijski prostor kako bi usmjerili pažnju javnosti na ekološku i krizu gladi. Life Stream koncept ?e se razvijati kao open-source platforma i bit ?e ponu?en i drugim festivalima i doga?ajima širom svijeta besplatno.

Nakon panela, uživo sa jedinstvene pozornice smještene u rovu mts Dance Arene, fantasti?ne setove isporu?ili su Charlotte de Witte, Marcel Dettmann, Tijana T, uz jednako motivirane Laga, Iliju Djokovi?a, dok je posebno emotivan bio virtualni susret publike sa velikanom – Carl Coxom! Drugu ve?er festivala atmosferu su do usijanja doveli Burak Yeter, Ofenbach, Mahmut Orhan, te Paul Van Dyk u svom virtuelnom obliku, kao i lokalni elektronski heroji Divolly & Markward, Lady Lee Vantiz. Tre?u ve?er obilježili su nastupi techno velikana, virtualno Nine Kraviz, a uživo Adama Beyera i Bena Klocka, te Space Motiona i Ece Ekren kojoj je kao goš?a u jednoj pjesmi nastupila Milica Majstorovi?. Finale je pak bilo prepušteno u sigurne ruke ? obožavani Black Coffee virtualno, a Satori live, DJ Tennis, Marko Nasti?, Kristijan Molnar u back2back setu sa After Affair i Coeus uživo dirigirali su plesnim podijem, a definitivan vrhunac ve?eri bio je maestralan set Hot Since 82 kojim su se na idealan na?in zaokružila ?etiri dana na tvr?avi.

Za publiku je na raspolaganju bilo samo 250 ulaznica i to za prostor mts Dance Arene koji u normalnim okolnostima prima 25.000 ljudi. Zdravstvene mere bile su još strože od onih propisanih od strane Kriznog štaba, publika je ogradama bila podeljena u zone koje su bile na sigurnoj udaljenosti jedna od druge i u kojima je u istom trenutku moglo da bude maksimalno 5 ljudi iz iste grupe prijatelja. Na ovako zahtjevnom zadatku, neuporedivom s bilo ?im do sad, EXIT je pokazao kako se i tijkom pandemije može organizirati potpuno siguran doga?aj.

Life Stream u partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda ovim doga?ajem ušao je u novu fazu djelovanja. Projekt, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najve?i ekološki pothvat Exita do sada, suradnjom sa najve?om svjetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog djelovanja, u kojem se osim zaštite okoline, isti?e i problem okon?anja ekstremne gladi za milijune ljudi širom svijeta.

Nastupi sa Life Streama bit?e emitirani tijekom dva produžena vikenda, i to od 17. do 20. Septembra, kao i od 24. do 27. Kompletan Life Stream program mo?i ?e se gledati na službenim stranicama i Facebooku EXIT festivala i na stranici Life Stream-a,na kojoj se nalazi detaljan raspored emitiranja.