Skip to content

“Djeca i mladi ? važnost namjenskih prostora” | 39 govornika na konferenciji u Rijeci, uz podršku Ureda MEDIA Hrvatske

Desk Kreativne Europe ? Ured MEDIA Hrvatske i Javna ustanova Art-kino, u suradnji s inicijativom Kids Regio i DKE ? uredima MEDIA, organiziraju dvodnevnu konferenciju na temu ?Djeca i mladi ? važnost namjenskih prostora?, koja ?e se održavati u Rijeci, uz internetski prijenos, 17. i 18. rujna 2020.

Konferencija ?e okupiti 39 govornika iz 17 zemalja uz veliku podršku 25 DKE ? Ureda MEDIA na razini ?itave Europe.

Ususret otvorenju Dje?je ku?e u Rijeci namjera nam je ukazati na nedostatak prostora namijenjenih djeci i europskom filmu za mladu publiku, koji je prisutan diljem Europe ? podjednako u velikim i u malim zemljama. Nizom okruglih stolova i virtualnih razgovora tijekom kojih ?e sudionici podijeliti uspješne primjere i razli?ite prakse želimo otvoriti plodonosnu diskusiju te potaknuti i osnažiti umrežavanje razli?itih dionika i korisnika.

Cilj je konferencije ukazati na važnost i raznolikost mogu?nosti pružanja djeci i mladoj publici filmskog sadržaja visoke kvalitete kao i obrazovanja o filmu. Omogu?ivanjem navedenih perspektiva djeci i mladima, nude?i im priliku za istraživanje i prihva?anje novih izazova, pomažemo im u razvoju vlastitog senzibiliteta u percepciji predmeta, osoba, situacija i osje?aja.

U okviru programa konferencije prvi dan, 17. rujna, bit ?e posve?en panelima koji ?e se baviti stavljanjem u fokus filmova za djecu i filmske edukacije na razini Europske unije, a predstavit ?e se tako?er namjenski prostori za djecu te primjeri nacionalnih strategija posve?enih filmskoj edukaciji. Drugog dana konferencije, 18. rujna, naglasak ?e biti na virtualnim prostorima za razgovor (tzv. chatrooms) putem kojih ?e se propitivati važnost raznovrsnih edukativnih pristupa, inicijative filmske edukacije kad nacionalne strategije izostaju, uspješni primjeri Potprograma MEDIA te povezivanje knjiga i filmova u kontekstu važnosti uloge pripovijedanja.

Detaljnije informacije o programu i pristupu konferenciji putem zooma možete saznati ovdje.

#prostorslobode