Skip to content

Dina Karadži? & Vedran Gligo: 2020|5050

Dina Karadži?

Multimedijalni rad pod nazivom 2020|5050, autorskog dua kojeg ?ine Dina Karadži? i Vedran Gligo iz umjetni?ke organizacije Format C, je umjetni?ka instalacija s tri beži?ne mreže u javnom prostoru grada Kor?ule. Vodstvo je najavljeno za petak, 7. 8. u 21 h, s okupjanjem na Trgu sv. Justine.

Rad se sastoji od tri dijela koji se promatraju na vlastitim mobilnim ure?ajima.

Na odabrana tri gradska prostora rad se distribuira preko lokalnih beži?nih mreža koje ne zahtijevaju spajanje na internet, ve? samo spajanje na beži?nu (wi-fi) mrežu pod nazivom ‘siva) (zona’.

Svaki dio triptiha koristi slike i zvukove prirodnih i ljudskih katastrofa koji su prona?eni na internetu (‘found footage’). U prvom dijelu triptiha to su posljedice potresa u Zagrebu u ožujku 2020, u drugom dijelu prikaz Agbogbloshiea u Gani, poznatog deponija automobilskog i elektroni?kog otpada koji uglavnom dolazi sa zapadnog svijeta, a u tre?em dijelu prikazan je požar u Australiji iz 2019. godine. Sve slike, zvukovi i tekstovi obra?eni su nizom digitalnih alata uz pomo? kojih su autori proizveli vlastitu glitch estetiku. Svaki dio triptiha ima istu strukturu s interaktivnim izbornikom koji prikazuje po jednu katastrofu, a ponu?ena interakcija je oblikovana na na?in da onaj koji njome upravlja nije sasvim upoznat sa zakonitostima tog upravljanja. Opširnije

Kustos: Darko Fritz
U suradnji sa: Format C

#prostorslobode


Art installation with three wireless network access points in the public space of Kor?ula town (Trg Sv. Marka, Knežev prolaz and Trg Sv. Justine).
Multimedia work under the title 2020|5050 by the authors Dina Karadži? and Vedran Gligo from art organization Format C is a triptych which spreads out over the center of Kor?ula town. It consists of three parts which can be observed on one’s own mobile devices.

On three designated spaces in Kor?ula town the work is being distributed via local wireless network access points which do not require the Internet connection but just connecting to the wireless network named ‘siva) (zona.’
Each part of the triptych uses images and sounds of natural and human-made catastrophes which have been found on the Internet in the form of the found footage.

#placeoffreedom