Skip to content

David Attenborough: ‘Ovo je zadnja šansa’ da obratimo pažnju na klimatske promjene | ‘This is the last chance’ to address climate change |BBC

david-attenborough

David Attenborough osvr?e se na svoj život i osmišljava neke mogu?e na?ine kako se nositi s ogromnim izazovima s kojima se planeta Zemlja suo?ava s klimatskim promjenama. U filmu koji bi se trebao prikazivati u kinima i na Netflixu kasnije ove godine, upozorava da su “ljudska bi?a nadvladala svijet”.

U David Attenborough: Život na našoj planeti, 93-godišnji televizijski voditelj kaže: ?Ovaj film je moja izjava svjedoka i moje vizije za budu?nost – pri?a o tome kako smo napravili ovu našu najve?u grešku i kako, ako djelujemo odmah, to još možemo ispraviti.”

U ovom intervjuu s Andrewom Marrom poziva na prestanak nekontroliranog stvaranja otpada.


David Attenborough has been looking back on his life and coming up with some possible ways to deal with the immense challenges that face the planet with climate change. In a film to be released in cinemas and Netflix later this year, he warns that ?human beings have overrun the world?.

In David Attenborough: A Life on Our Planet, the 93-year-old broadcaster says, ?This film is my witness statement and my vision for the future ? the story of how we came to make this our greatest mistake and how if we act now, we can yet put it right.?

In this interview with Andrew Marr he calls for an end to waste.