Skip to content

?Crtani romani šou – Zagreb Comic Con? | Ne propustite danas, posljednji dan, posebnog izdanja festivala

Danas je posljednji dan Crtani romani šou – Zagreb Comic Con, ?ije se 23. izdanje održava u Tvornici kulture u Zagrebu.

Posjetitelje tamo o?ekuje iznimno bogat program s naglaskom na gostovanja doma?ih autora i promociju njihovih novih stripova.

Tu je prije svega veliki strip sajam, na kojem ?e izlaga?i ? relevantni doma?i izdava?i kao što su Fibra, VBZ, Sandorf, Udruga CRŠ i Stripovi Columbo te knjižare Torpedo, Stripovi na kvadrat, Bookara, Nova stvarnost i druge ? nuditi svoje knjige uz prigodni popust.

Održat ?e se i škola stripa za najmla?e pod vodstvom Ivana Maka iz Artoratorija, zabavan strip kviz, tribina ?asopisa Bosona, tribina o tržištu umjetnina, ali i vrlo zanimljiv literarni ?hackathon? inspiriran nekim od najpoznatijih pri?a Ivane Brli? Mažurani?, u organizaciji Bookare.

Ovogodišnji su gosti festivala strip crta?i i autori Štef Bartoli?, Krešimir Biuk, Marko Dješka, Frano Petruša, Josip Sršen i Fran Strukan. Oni ?e tijekom vikenda za publiku crtati i potpisivati stripove, ali i predstavljati svoj rad kroz moderirane razgovore i promocije svojih novih djela.

O?ekuju se tako promocije stripova ?Šumska zgoda i nove pri?e? Josipa Sršena, ?Nove dogodovštine Baroknog ?ovjeka? Vinka Bari?a i ?Otac? Frane Petruše, ali i dugoiš?ekivanih albuma prvijenaca Tihomira Matijevi?a, ?Cvije?e na šanku?, i Domagoja Rap?aka ? ?Mzungu Luka?.

Od noviteta koja ?e premijerno biti dostupni na festivalu izdvaja se posebice hrvatsko izdanje uzbudljivog novog stripa o Spider-Manu ?Miles Morales: Ravno iz Brooklyna? scenarista Saladina Ahmeda i mlade nade Marvela Javiera Garróna (prev. Lana Br?i?), ina?e predloška za Oscarom za najbolji animirani film nagra?eni ?Spider-Man: Into the Spider-Verse?.

Željno su iš?ekivani i naslovi ?Bram Stoker?s Dracula? scenarista Roya Thomasa i slavnog crta?a Mikea Mignole (prev. Marin Radiši?); ?Hit-Girl u Hong Kongu? scenarista Daniela Waya i hrvatskog crta?a svjetskoga glasa Gorana Parlova (prev. Josip Sršen); novi ?Bounceri? crta?ko-scenaristi?kog dua Boucq-Jodorowsky (u prijevodu Tine Dunji? Messmer) te ?Tarzan: Zemlja koju je vrijeme zaboravilo i Bazen vremena? Russa Manninga i Edgara Ricea Burroughsa (prev. Ozren Švarc) ? sve u izdanju Udruge CRŠ. Iz tiska je nedavno izišao i legendarni Franzov ?Jugurta? i ?Lester Cockney? nakladnika Frontispis (prev. Davor Pukljak).

Svoje djelovanje predstavit ?e i novoosnovana udruga Hrvatski autorski strip te festival nezavisnog i underground stripa i street arta Ohoho. Ohoho festival izdaje i godišnji fanzin OHOHOzin, ?ije je svježe iz tiska izašlo drugo izdanje posve?eno slavenskoj mitologiji i folkloru. O njemu ?e govoriti urednici Marko Dješka, Lea Kralj Jager i Matija Pisa?i? te strip autori Stipan Tadi? i Korina Hunjak.

Gost je festivala i strip esejist i kriti?ar Zoran ?ukanovi?, koji ?e održati niz zanimljivih predavanja, primjerice o junaku westerna Kenu Parkeru ili ?Gri?koj vještici? stripovskog genija Andrije Maurovi?a.

U goste je pozvan i mladi akademski slikar omiljen me?u kolekcionarima Stjepan Šandrk, ?iji ?e slike iz ciklusa ?Spektakl?biti izložene u sklopu festivala. Iako odabrane slike oponašaju fotografiju, više nije rije? o prizorima dokumentarnog karaktera (pa makar bili i inscenirani), kako je to bilo uobi?ajeno za ovog umjetnika, ve? o složenim prizorima nastalim digitalnom manipulacijom, koji su kasnije prevedeni u jezik slikarstva, a mnogi od njih tematski se doti?u ili presijecaju sa svijetom stripa. Ciklus isti?e poziciju slike kao marketinškog proizvoda, ali i teži prenaglasiti i u?initi vidljivim na?in na koji se kultura doživljava danas, u postindustrijskom vremenu, pri ?emu su anestezirani promatra?i otu?eni i ?esto se sliku i ne trude doživjeti direktno, nego posredstvom zaslona mobilnog telefona.

Posjetitelji ovogodišnjeg festivala imat ?e prilike pogledati još dvije izložbe. Novo izdanje ponavljaju?e izložbe “Hrvatski strip za djecu” pod nazivom “Julio Radilovi? Jules: Izvi?a?i” posve?eno je tzv. ?izvi?a?kom ciklusu? nastalom 1950-ih i ’60-ih godina u suradnji Julija Radilovi?a Julesa, Zvonimira Furtingera, Norberta Neugebauera i Rudija Aljinovi?a. Objavljivani u Plavom vjesniku, pa kasnije u ?asopisima Dje?ji klub, Kurir, Oscar i drugima, ovi su stripovi izvedeni u obliku groteske i u njima do punog izražaja dolazi Julesov naglašeni smisao za komiku i karikaturu. Za 23. CRŠ Zagreb Comic Con izva?eni su ?iz naftalina? i revalorizirani kako bi se provjerilo rezoniraju li i danas s najmla?im strip ?itateljima.

A najmla?i stripaši predstavit ?e se kroz “Mladi lav 2020.”, izložbu iznimnih radova pristiglih na natje?aj u crtanju stripa za djecu do 15 godina, a njihovim autorima na festivalu ?e biti uru?ene nagrade.

Sukladno preporukama i odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, vodit ?e se evidencija prisutnih, na ulazu mjeriti temperatura, a organizator posjetitelje poziva na odgovorno ponašanje: ako imate simptome Covida 19, ostanite kod ku?e, dok ?e na samom doga?aju biti potrebno održavati razmak i, naravno, u stilu pravih stripovskih superjunaka, nositi maske.

Festival traje do nedjelje, danas u 19:00, a ulaz je slobodan.

#prostorslobode