Sea Wall Film | Starring Andrew Scott, written by Simon Stephens | U glavnoj ulozi Andrew Scott, autora Simona Stephensa

Sea Wall, koji je napisao Simon Stephens za Andrew Scotta, o?arao je publiku od njegovog predstavljanja 2012. Mnogo toga se dogodilo od tada – Andrew je osvojio BAFTA za svoj portret Moriartyja u Sherlocku, a Simon je pokupio Tonyja za svoju scensku adaptaciju Znatiželjna nezgoda psa u no?nim satima. Ali Sea Wall ostaje jedinstven, fascinantan komad koji je poseban i za pisca i za glumca.

Na pozornici je oživljen s Andrewom u Old Vicu 2018. Film ostaje jedinstveno prisan prikaz ?ovje?anstva jednog od naših najboljih glumaca, jednom vi?enim i nikada zaboravljenim. Ovo je prvi put da je on dostupan za besplatni streaming globalnoj publici.

Andrew Scott je Alex
Scenarij: Simon Stephens
Režija: Simon Stephens & Andrew Porter
Produkcija: Andrew Porter

Za više razgovora Andrew & Simon i detalja o filmu Sea Wall kliknite na seawallandrewscott.com.

#prostorslobode


Sea Wall, written by Simon Stephens for Andrew Scott has mesmerised audiences since its launch in 2012. A lot has happened since then ? Andrew has won a BAFTA for his portrayal of Moriarty in Sherlock and Simon picked up a Tony for his acclaimed stage adaptation of The Curious Incident of the Dog in the Night-time. But Sea Wall remains a unique, fascinating piece that is special to both the writer and the actor.

On stage, it was revived memorably with Andrew at the Old Vic in 2018. The film remains a uniquely intimate portrayal of humanity by one of our finest actors, once seen never forgotten. This is the first time it has been made available to stream free to a global audience.

Andrew Scott is Alex
Written by Simon Stephens
Directed by Simon Stephens & Andrew Porter
Produced by Andrew Porter

For more filmed conversation with Andrew & Simon and Sea Wall insights go to seawallandrewscott.com.

#placeoffreedom

Tri pri?e iz karantene – Three Quarantine Stories | Kinoklub Zagreb

U doba karantene otvara se vrijeme za pri?anje pri?a. Lady Octavian, Labirint i Pjesma zrikavaca, tri su pri?e smještene na tri geografske to?ke. Jedan muškarac i jedna žena i fantasti?na i mitska bi?a, pri?aju nam pri?e o izolaciji, bivanju, ludizmu i ljubavi.

Autor: Esox Lucius Ido
Kamera: Esox Lucius Ido, Margareta Vidmar
Produkcija: Kinoklub Zagreb


Radionica Ku?ni film Kinokluba Zagreb pokazala je da se za snimanje dobrog filma ne treba izlaziti iz ku?e. Tijekom travnja i trajanja najstrožih mjera izolacije polaznici su snimili ?ak 24 filma razli?itih rodova i tema.

Polaznici su mogli odabrati jedan od tri tematska modula. Za modul Ku?ni ljubimci, pozvani su da naprave film o svojim psima, ma?kama, pticama, zamorcima, reptilima i ostalim ljubimcima. U modulu Biljke i predmeti kao inspiracija poslužile su ku?ne biljke ili zanimljivi predmeti koje možemo na?i kod ku?e. Tre?i modul bio je Found footage, filmska tehnika u kojoj se koristi ve? postoje?i materijal te mu se mijenja svrha i zna?enje kako bi nastalo novo djelo.

Radionica nije imala selekcije, a predavanja i mentoriranje odvijali su se u potpunosti on line. Polaznike se tim na?inom rada poticalo na samostalan rad, u?enje i istraživanje. Voditeljica je bila Daria Blaževi?.

Detaljan program filmova po danima možete saznati ovdje.

#prostorslobode

R+ FILM: Regioskop: “Lakonoga” | Lejla Zvizdi? | Al Jazeera Balkans

Film “Lakonoga” je potresna pri?a o prvom djetetu ubijenom u opkoljenom Sarajevu.

Film prati životnu pri?u Fahrudina Ku?uka, koji u rodnom Sarajevu doživljava najsretnije, ali i najbolnije trenutke. Ostavši sam nakon iznenadne smrti supruge, Ku?uk do?ekuje rat u Sarajevu s k?erkom Aidom. Me?utim, 2. maja 1992. godine njegov život dobiva potpuno drugi tijek i smisao. U metežu prvih dana opsade Sarajeva, Aida je ubijena. Ova tragedija umnogome je odredila Ku?ukov život i rad.

On kroz svoje stvaralaštvo sada nastoji usre?iti svu djecu svijeta i zaštititi njihova prava, a osnovno je pravo na život.

#prostorslobode

R+ FILM: Izgradnja Bakua: Ropstvo u srcu Azerbejdžana | Madeline May

Obitelj Alijev vladala je Azerbejdžanom gotovo 30 godina. Posljednjih godina kriti?ari su “prvu obitelj” optuživali za korupciju i autoritarnost. U nastojanju da poboljša imidž zemlje, vlada Azerbejdžana uložila je milijarde dolara u velike gra?evinske projekte. Me?utim, istraga OCCRP otkrila je dokaze masovnog zlostavljanja više od 1.000 ljudi prokrijum?arenih u zemlju da bi radili na tim lokacijama.

Stotine ljudi krijum?arene su sa zapadnog Balkana, uklju?uju?i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i sjevernu Makedoniju. Trenutno 33 od njih procesuira Azerbejdžan na najvišem europskom sudu za ljudska prava.

#ostanidoma

R+ FILM: Regioskop: Trst, Jugoslavija | Alessio Bozzer | Al Jazeera Balkans

Film donosi pri?u o vremenu kada je sredinom pedesetih godina Piazza Ponterosso u središtu Trsta postala mit i omiljena šoping destinacija svakog gra?anina Jugoslavije. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih, predmet koji je simbolizirao ovaj mit bile su plave traperice. Tih su godina milijuni Slavena putovali u Trst jednom ili dvaput godišnje, me?utim, rat na Balkanu je sve prekinuo.

Ovaj film predstavlja mozaik pri?a i svjedo?anstava s obje strane granice, pokušavaju?i se prisjetiti tih slavnih vremena.

#ostanidoma

JEŽEVA KU?A | HEDGEHOG’S HOUSE | Eva Cvijanovi?, Bonobostudio

U raskošnoj šumi živi jež kojemu se ostale životinje dive, ali mu i zavide. No Ježurkina nepokolebljiva odanost svome domu nervira ?etiri nezasitne zvijeri koje kre?u u pohod prema njegovoj ku?i gdje dolazi do uzbudljivog i bodljikavog obra?una.

Snimljena prema klasi?noj poemi Branka ?opi?a, Ježeva ku?a je topla i univerzalna pri?a za mlade i stare koja nas podsje?a da uistinu nema mjesta kao što je dom.

Autorica: Eva Cvijanovi?

Produkcija: National Film Board of Canada i Bonobostudio (Hrvatska)

Više informacija Facebook


In a lush and lively forest lives a hedgehog. He is respected and envied by the other animals. However, Hedgehog?s unwavering devotion to his home annoys a quartet of insatiable beasts. Together, they march off towards Hedgehog?s home and spark a tense and prickly standoff.

Based on the classic story by Branko ?opi? and exquisitely directed by Eva Cvijanovi?, Hedgehog?s Home is a warm and universal tale for young and old that reminds us there truly is no place like home.

A film by Eva Cvijanovi?
Based on the short story by Branko ?opi?
Produced by National Film Board of Canada and Bonobostudio (Croatia)

More info Facebook

R+ film | Fullscreen: Rob (Slave), Pjer Žalica

Dokumentarni film Pjera Žalice “Rob” je filmska pri?a o fenomenu kamatarstva, ispri?ana kao li?na ispovijest stomatologa Almira ?ehaji?a Batka, koji se u borbi za život svoje k?erke zadužio kod tzv. kamatara.

Upli?u?i se sve dublje u mrežu kamatarske mafije Batko gubi prijatelje, ljudsko dostojanstvo i postaje rob.


The documentary by Pierre Žalica “Slave” is a film story about the phenomenon of dirty loans, told as a personal confession by the dentist Almir ?ehaji? Batko, who in the fight for the life of his daughter took charge of the so-called loan shark.

By getting deeper into the network of the mafia mob, Batko loses friends, human dignity and becomes a slave.

R+ tv | #hešteg: #RokOtok #reciklaža

#RokOtok Novinar, bloger i digitalni pionir iz Zagreba Domagoj Jakopovi? Ribafish je li?nu tragediju gubitka sina preto?io u akciju koja spaja njega, snove koje je imao njegov sin Rok i djecu koja žive na otocima u Jadranskom moru. Ribafish 2020. kre?e u drugu etapu plivanja od otoka do otoka na jadranskoj obali, donose?i sa sobom akcije pokretnih biblioteka i ?iš?enja obale i mora. Na taj na?in održava sje?anje na svog sina. 

#reciklaža Globalna svijest o recikliranju doživljava vrhunac. O tome kakva je situacija u Bosni i Hercegovini govori Amela Hrbat. Ima li jedna od pionirki dizanja svijesti o recikliranju odgovor na pitanje možemo li promijeniti svoje navike? 

#hešteg #RokOtok #reciklaža

http://www.youtube.com/ajbalkans
http://facebook.com/ajbalkans
http://instagram.com/ajbalkans/
http://twitter.com/ajbalkans
http://balkans.aljazeera.net

R+ film | Al Jazeera istražuje: Oligarsi | Al Jazeera Investigates: Oligarchs

Istraživa?ki odjel Al Jazeere otkriva bezo?nu urotu isto?noeuropskih oligarha osmišljenu radi pranja zamrznutih sredstava preko offshore tvrtki, me?unarodnih advokatskih kompanija i zapadnih banaka.

#AJIstrazuje


Al Jazeera’s Investigative Division uncovers a ruthless conspiracy by Eastern European oligarchs designed to launder frozen funds through offshore companies, international law firms, and Western banks.

#AJIstrazuje

R+ film | Al Jazeera istražuje: Generacija mržnje, ep.2 | Al Jazeera Investigates: Generation of Hatred, ep.2

U dvodijelnoj istrazi, Istražni odjel Al Jazeere odlazi na tajni zadatak kako bi razotkrio krajnju desnicu Francuske i otkrio tajne veze izme?u nasilnih ekstremista i jedne od najve?ih francuskih politi?kih stranaka.

Marine Le Pen je nedavno promijenila naziv Nacionalnog fronta, kao dio napora da reformira imidž stranke i u?ini je prihvatljivijom za francuske bira?e. Me?utim, novinar Al Jazeere otkriva postojanje bliskih veza izme?u viših politi?ara u Le Peninoj stranci i Generacije identiteta (GI), ekstremno desnog omladinskog pokreta posve?enog protjerivanju muslimana iz Europe.

Aktivisti Generacije identiteta tajno su snimljeni kako vrše rasno motivirana premla?ivanja i izvode nacisti?ke pozdrave. Aurelien Verlassen, vo?a ogranka Generacije identiteta u francuskom gradu Lilleu, osu?en je za nasilje, ali i dalje regrutira krajnje desni?arske aktiviste za politi?ke položaje unutar stranke Marine Le Pen.

Izabrani ?lanovi Le Penine stranke u Europskom parlamentu tako?er su uhva?eni na djelu u davanju podrške Generaciji identiteta i njenoj antimuslimanskoj politici.

#AJIstrazuje


In a two-part investigation, Al Jazeera’s Investigative Division goes undercover to reveal France’s far-right and disclose secret links between violent extremists and one of France’s largest political parties.

Marine Le Pen recently changed the name of the National Front, as part of efforts to reform the party’s image and make it acceptable for the French election. However, Al Jazeera journalist has revealed the existence of close links between senior politicians in Le Pen’s party and the Generation of Identity (GI), a far-right youth movement dedicated to expelling Muslims from Europe.

Generation of Identity activists have been secretly filmed performing racially motivated beatings and performing Nazi salutations. Aurelien Verlassen, leader of the Generation of Identity branch in the French city of Lille, has been convicted of violence but also still recruits far-right activists for Marine Le Pen’s political inner-party.

Elected members of the Le Pen’s Party in the European Parliament have also been caught in supporting the Generation of Identity and its anti-Muslim policies.

#AJIstrazuje