Skip to content

“Breaking News”, Svjetlan Junakovi? | MUO – Muzej za umjetnost i obrt / Museum of Arts and Crafts

Svjetlan Junakovi? cover

Samostalna izložba akademskog kipara i jednog od me?unarodno najpoznatijih hrvatskih ilustratora Svjetlana Junakovi?a, u Muzeju za umjetnost i obrt donosi prikaz radova nastalih poglavito kroz recentno razdoblje od 2016. do 2019. godine te predstavlja serije zidnih skulptura, monumentalne slobodnostoje?e skulpture, statuete, crteže ve?ih formata, uspostavljaju?i relaciju izme?u likovnog izražavanja autora u trodimenzionalnim i dvodimenzionalnim medijima.

Crtež u autorovom opusu ima važno mjesto kao polazište za oblikovanje kriti?kih, duhovitih ili ironi?nih premisa kojima konceptualno obuhva?a anegdotalnu narav svakodnevnih doga?aja iz vlastitog života u kojima nalazi inspiraciju za radove. U odabiru materijala autor nije selektivan, ve? principijelno eksperimentalno zaigran, a gradnji skulpture pristupa kroz metodu asamblaža, postupnim dodavanjem i sastavljanjem zasebno oblikovanih ili fragmentiranih dijelova u cjelinu.

U tematici i motivima radovi variraju od serije zidnih skulptura Šibenik-Puša?i, 2016. -2019., kao groteskne reinterpretacije znamenitog skulpturalnog vijenca glava sa šibenske katedrale ili triptiha koja predstavlja parodijsku referencu na Matisseovu sliku Ples, do preispitivanja klasi?nih tema monumentalne plastike poput akta ili lika atletskog junaka u radovima Octopussy, 2018.; Casanova, 2017.; te Šampion lake kategorije, 2018.. U drugim skulpturalnim izvedbama Junakovi? se ?esto referira na ideje koje je prethodno, ponekad i nekoliko godina prije, skicirao u bloku prepuštaju?i se slobodnoj aktivnosti fantaziranja svakodnevice, intuitivnoj dramatizaciji nasumi?nih scena u igri osobnih sje?anja i slobodnih asocijacija (Hapšenje Andrije Terpentina, 2019.; Blood, sweat and tears, 2019.; Alfa Romeo i Giulia i Svjetlan, 2019; zidna kompozicija Moderato cantabile, 2016. ? 2019.).

Više o zložbi možete saznati ovdje.

#prostorslobode

Foto: Ela Junakovi? (portret), MUO