Skip to content

BITE ART Ivan Ve?enaj | Nova kolekcija super umjetni?kog projekta

Nova kolekcija BITE ART Ivan Ve?enaj nastala je u suradnji s njegovim nasljednicima, na inicijativu slikareve unuke Petre. Nakon posjeta Galeriji Ivan Ve?enaj u Goli – slikarevom rodnom mjestu, nepovratno smo uvu?eni u maštoviti, gotovo nadrealisti?ki svijet ovog velikana hrvatske naive.

Seoski prikazi sa žarko crvenim nebom, ludi kolorit Mojsija i golemi pijetao koji dominira seoskim pejzažem u današnjem kontekstu itekako su aktualni. S druge strane romanti?na, slikovita idila u odi ljubavi prema ocu na slici “Tata nosi drva” otkriva velikog emotivca i skromnog genijalca.

Kolekcija se sastoji od ?etiri BITE ART paprenjaka na kojima se nalaze Ve?enajeva djela “Tata nosi drva” iz 1957., “Zima” 1969., “Mojsije i Crveno more” 1973. i “Pijetao za objedom” iz 1972. godine. 

Ideja koja stoji iza BITE ART projekta je promocija umjetnosti, umjetnika i njihovih djela.BITE ART – Umjetni?ka poslastica poziva ljude da zagrizu u umjetnost. Doslovno i metafori?ki.

Novost je i uputa kako kutiju pretvoriti u okvir s reprodukcijama gore navedenih djela. Nakon što ste konzumirali umjetnost i pojeli keksi?e, ambalažu ne?ete baciti ve? ?ete laganom intervencijom na stražnjem dijelu kutije dobiti trajnu uspomenu.

#prostorslobode

Foto: BITE ART