Skip to content

Betina Film Festival 2020. | Mnogo kratkometražnih filmova

Betina Film Festival

Filmski program ovogodišnjeg festivala u Betini predstavit ?e publici od 1. do 5. rujna 2020. brojne kratkometražne filmove razli?itih tematika. Projekcije ?e se održati na zatvorenim lokacijama u PIICB prostoru i/ili samo na otvorenim lokacijama pod zvjezdanim nebom, prema smjernicama HZJZ-a.

Za tre?e izdanje festivala imali smo velike planove i bogat dodatni glazbeni i edukativni sadržaj uz filmske projekcije i radionice, no zbog manjka financijskih sredstava i cijele ove korona situacije primorani smo izvesti skromniju verziju festivala, barem što se ti?e tog dijela programa. Filmovi su odabrani i program od 40 hrvatska i me?unarodna filma u konkurenciji se temeljito slaže, te nas i ove godine o?ekuju radionice za djecu i mlade. – Frane Bili?, direktor BAFF-a.

Trenutno su otvorene prijave za vježbaonicu pisanja scenarija ‘Disciplina mašte? pod vodstvom Renata Bareti?a, u sklopu koje ?e polaznici osvijestiti neka elementarna (i pisana i nepisana) pravila te ograni?enja scenaristi?kog zanata ? ponajviše ona koja scenaristiku razlikuju od pisanja proze. Organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave putem e-maila do 20. kolovoza, a više informacija možete prona?i na službenoj web stranici festivala.

Betina FIlm Festival u dvije godine od kad se održava privukao je mnogobrojne ljubitelje filmske umjetnosti i kratkometražne forme iz cijele Hrvatske koji su prepoznali kvalitetu i važnost ovakvog doga?aja na lokalnoj i nacionalnoj razini. Projekcije su posje?ene, a reakcije publike i više nego odli?ne.

Festivalski filmovi razlikuju se od onih komercijalnih koje imamo priliku vidjeti na malim ekranima i vjerojatno je publika prepoznala njihovu važnost. Festival u lokalnoj zajednici svakako predstavlja jedan novi oblik javne manifestacije s kojim se dosad nisu imali priliku susresti. Upravo zato stavljamo veliki naglasak na razvoj publike i kriti?kom razmišljanju o filmu, pokušavamo uklju?iti što ve?i broj djece i mladih u radionice ili u organizaciju festivala kroz volontiranje. Svaki festival u hrvatskoj karakterizira i ?ini autenti?nim lokacija na kojoj se održava i mislim da je Betina definitivno uz svoju ljepotu, bogatu tradiciju i sada uz kvalitetni filmski program uz rame s ostalim hrvatskim filmskim festivalima iako smo tek u po?ecima i naravno, ima mnogo mjesta za rast i napredak. – isti?e Frane Bili?, direktor BAFF-a.

#prostorslobode