Skip to content

Antipodes Map | Geografska karta koja će vas zabaviti

Ova vam karta pomaže prona?i antipode (drugi kraj svijeta) bilo kojeg mjesta na Zemlji. Kliknite ovdje i saznajte svoj geografski antipod!

Lijeva karta predstavlja mjesto za koje želite prona?i antipodnu to?ku. Desna karta prikazuje antipodnu to?ku za odabrano mjesto na lijevoj karti.
Upišite u okvir za pretragu zemlju, grad, adresu, poštanski broj ili zemljopisne koordinate, pritisnite gumb Prona?i i naš “?ovjek” ?e iskopati tunel od odabranog mjesta na Lijevoj karti, to?no kroz središte Zemlje, do drugi kraj svijeta koji ?e biti predstavljen na Right Map.

Obje se mape mogu pomicati i zumirati. Ispod svake karte možete vidjeti odabranu adresu mjesta i geografske koordinate (geografsku širinu i dužinu).


This map helps you find the antipodes (the other side of the world) of any place on Earth. Click here and find your geographic antipod!

The Left Map presents the place for which you want to find the antipodal point. The Right Map shows the antipodal point for the selected location on the left map.
Type in the search box the country, city, address, zip code or geographical coordinates, press the Find button and our “man” will dig a tunnel from selected location on the Left Map, right through the center of the Earth, up to the other side of the world which will be represented on Right Map.

Both maps can be moved and zoomed in and out. Below each map you can view the selected location address and geographical coordinates (latitude and longitude).

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom