Skip to content

Almissa Open Art | 21. – 26. 8. 2020., Omiš

Almissa Open Art Festival

Almissa Open Art održat ?e se i ove godine, od 21. do 26. kolovoza, u Omišu!

Detalje još ne znamo, no svakako mu se veselimo. Sneak peek festivala možete vidjeti u videu:

https://www.facebook.com/almissaopenart/videos/369966743993954/

Festival suvremene umjetnost Almissa Open Art u Omišu zapo?et je 2010. godine s ciljem proširenja suvremene umjetnosti unutar sredina koje su u pravilu uvijek izolirane od ovakvih i njima sli?nih doga?anja. Time se omiško stanovništvo zajedno sa svojim gostima, u žiži turisti?ke sezone, susrelo s još uvijek nepoznatim vidovima umjetni?kog izraza. Ovim pomakom, i u pristupu i u geografiji, senzibilizira se i uklju?uje širi dijapazon publike, a dugogodišnja praksa festivala srasla je s lokalcima.

Na samom po?etku festival je uklju?ivao razne izložbe, instalacije izvedbene programe, uglavnom centrirane na tvr?avi Mirabelli, koje postepeno silaze u grad. Pristupom u kojem se umjetnici nenajavljeno i nekonvencionalno kre?u ulicama i me?u stanovništvom, ukida tradicionalnu formu festivala i granice izme?u publike i umjetnika. Svi zajedno bivaju dijelom umjetni?kog procesa, a klasi?an termin publika se izbjegava. Netipi?an pristup, lišen izoliranosti i pretencioznosti, povezuje umjetnike i ljude. Umjetnost se stvara u njihovom suodnosu, te se ne odvaja kao zaseban entitet. Svake godine u programu sudjeluje niz lokalnih i afirmiranih hrvatskih umjetnika. Specifi?nost Almisse isti?e se i u brisanju klasi?nih oblika organizacije i izlaganja, time što ulogu kustosa svake godine preuzima jedan od umjetnika. Kustos ? umjetnik odabire tematiku festivala, poziva umjetnike i brine se o medijaciji ?itavog procesa. Granice uloga se brišu, a umjetnost je ono što ih sjedinjuje.

Almissa svoj program nastoji približiti svima, ne ostaje gluha na komentare i kritike, koji ujedno predstavljaju svojevrsnu inspiraciju. Eksperimentalni pristup po pitanju uloga umjetnika, publike i umjetnosti predstavlja specifi?nost Almisse i uvijek iznova otvara nove mogu?nosti.

– Ana Brati?