Skip to content

R+ film | Al Jazeera Objektiv | Besa

Krvna osveta je srednjovjekovni obi?aj koji se u nekim dijelovima Kosova, Albanije i Crne Gore zadržao do danas. Sukob dviju obitelji zapo?et ubojstvom ?lana jedne od njih, nastavlja se me?usobnim ubijanjem.

Obitelj ubojice “duguje krv” obitelji ubijenog, a dug se vra?a samo ubojstvom muškaraca. Pomirenje se teško postiže i doga?a se nekad i nakon 20-30 godina me?usobnog ubijanja. Prošlo je 25 godina od masovnih pomirenja me?u obiteljima koje su bile u krvnoj osveti na Kosovu.

Tko i kako danas posreduje u opraštanju krvi i pomirenju me?u Albancima, gledajte u Al Jazeera Objektivu ? Besa.

Autorica je Žana Kova?evi?.