Skip to content

Akademija prirodnog graditeljstva 2019. | Reciklirano imanje ZMAG

Umjetnica Nives Serti? potpisuje kratki film koji donosi presjed doga?aja i atmosfere ove, kako sama kaže, “permakulturno graditeljske epopeje”!


Hvala Antenatu i Nenadu na soundu (i ku?i), Dorian Clay na stihovima, Suseda&Mile na kau?u i fotki, Jasmina na rozim trakicama, Kruno šta je rekao ?Hej!?, ZMAG na dobroj vibri koju širi i svima po redu koji su sudjelovali, radili, gradili, smijali se, ludirali, veselili na najja?e!

– Nives Serti?

#prostorslobode