Skip to content

26. Sarajevo Film Festival isklju?ivo online

Sarajevo Film Festival 2020

Prenosimo službeno priop?enje Sarajevo Film Festivala:

Zbog alarmantne epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, 26. Sarajevo Film Festival (14. do 21. avgust) u potpunosti ?e biti održan u online formatu.

Odluka je donešena na osnovu uputa i informacija Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 04.08. 2020. One uklju?uju i ?preporuke stanovništvu na podru?ju Federacije BiH da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava izbjegavaju javna okupljanja i ograni?e svoje kretanje?.

Sarajevo Film Festival na ovaj na?in potvr?uje odgovornost i obavezu prema zajednici u kojoj djeluje. Gledaoci iz cijele Bosne i Hercegovine i regije na online platformi ondemand.sff.ba ?e mo?i gledati filmske programe Sarajevo Film Festivala. Putem ove platforme gledateljima ?e biti omogu?en pristup i prate?im programima, kao što su predavanja i razgovori sa autorima.Zahvaljujemo se autorima, gostima, sponzorima i našoj publici na podršci kontinuitetu Sarajevo Film Festivala u uslovima globalne pandemije. Posebno hvala 300 uposlenih i partnerskih službi koji uprkos složenoj situaciji rade na ovogodišnjem izdanju festivala.

Vidimo se 14.08.2020. u 20 sati na svjetskoj premijeri filma KONCENTRIŠI SE, BABA Pjera Žalice na ondemand.sff.ba!

Sve detalje vezane za na?in registracije i korištenje platforme objavljujemo 7.8.2020.

Direkcija Sarajevo Film Festivala