Skip to content

23. CRŠ Zagreb Comic Con | Tvornica kulture u Zagrebu

Za tri dana, 25. rujna, po?inje Crtani Romani Šou Zagreb Comic Con i to njegovo 23. izdanje! Trajat ?e do 27. rujna te ?e se uz sajam stripa, na ?ijim ?e se štandovima predstaviti relevantni doma?i izdava?i i knjižare, održat i školica stripa za najmla?e pod vodstvom Ivana Maka iz Artoratorija, strip kviz koji prire?uje Franjo Paraga, niz predavanja Zorana ?ukanovi?a, paneli, promocije novih strip izdanja, predstavljanja nakladnika i ?asopisa, i druga doga?anja.

S gostima festivala tijekom cijeloga vikenda razgovore ugodne, uz vašu asistenciju, vodit ?e moderatori Lana Br?i?, Goran Pavlov, Danijel Kuzmi? i Jakov Novak, a gosti crta?i za vas ?e i crtati i potpisivati stripove. U goste stižu Štef Bartoli?, Krešimir Biuk, Marko Dješka, Zoran ?ukanovi?, Frano Petruša, Josip Sršen, Fran Strukan i Stjepan Šandrk.

U sklopu festivala bit ?e dodijeljena i nagrada za najbolji strip pristigao na natje?aj “Mladi lav”, a posjetitelji ?e imati prilike pogledati i tri izložbe. Prva od njih donosi slike nastajale posljednjih pet godina, sad objedinjene u ciklusu “Spektakl”, mladog akademskog slikara Stjepana Šandrka (1984.) Iako u svojoj pojavnosti oponašaju fotografiju, više nije rije? o prizorima dokumentarnog karaktera (pa makar bili i inscenirani), kako je to bilo uobi?ajeno za ovog umjetnika, ve? o složenom prizoru nastalom digitalnom manipulacijom, koji je kasnije preveden u jezik slikarstva. Ciklus isti?e poziciju slike kao marketinškog proizvoda, ali i teži prenaglasiti i u?initi vidljivim na?in na koji se kultura doživljava danas, u postindustrijskom vremenu. Anestetizirani promatra?i su otu?eni i ?esto se sliku i ne trude doživjeti direktno, nego posredstvom zaslona mobilnog telefona.

Ovogodišnje izdanje ponavljaju?e izložbe “Hrvatski strip za djecu” pod nazivom “Julio Radilovi? Jules: Izvi?a?i” posve?eno je stripovima o izvi?a?ima nastalima 1950-ih i ’60-ih godina u suradnji Julija Radilovi?a Julesa, Zvonimira Furtingera, Norberta Neugebauera i Rudija Aljinovi?a. Objavljivani u Plavom vjesniku, pa kasnije u ?asopisima Dje?ji klub, Kurir, Oscar i drugima, ove su godine izva?eni iz naftalina i revalorizirani kako bismo provjerili rezoniraju li i još danas s najmla?im strip ?itateljima. A najmla?i strip autori predstavit ?e vam se kroz “Mladi lav 2020.”, izložbu radova pristiglih na ovogodišnji CRŠ-ev natje?aj u crtanju stripa za djecu do 15 godina, koja nas ne prestaju iznena?ivati i oduševljavati svojim pri?ama i crtežima iz godine u godinu.


Sukladno preporukama i odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, organizator mora voditi pisanu evidenciju prisutnih, a na ulazu ?e vam izmjeriti i temperaturu te se posjetitelji mole za odgovorno ponašanje.

Ukoliko imate simptome Covida 19, nemojte se odazvati ovom pozivu, dok ?e se na samom doga?aju sodržavati razmak i, naravno, kao pravi stripovski superjunaci, nositi maske.

Ulaz je bsplatan!

#prostorslobode